Nacionalni CERT

GrowCERT - CARNetov novi EU projekt

Projekt GrowCERT - Jačanje kapaciteta Nacionalnog CERT-a i poboljšanje suradnje na nacionalnoj i europskoj razini provodi CARNet – Hrvatska akademska i istraživačka mreža, a sufinanciran je sredstvima Europske komisije putem Instrumenta za povezivanje Europe (CEF – Connecting Europe Facility).

Svrha i opći cilj projekta je poboljšati pripremljenost / spremnost i odaziv na kibernetičke prijetnje kritičnih hrvatskih nacionalnih infrastruktura i CARNeta - Hrvatske akademske istraživačke mreže / Nacionalnog CERT-a (Croatian Computer Emergency Response Team). Doprinos općem cilju bit će postignut kroz jačanje hrvatskih nacionalnih kapaciteta za prikupljanje, analizu i razmjenu informacija o kibernetičkim incidentima i prijetnji kibernetičkoj sigurnosti stvaranjem platforme za prikupljanje podataka o sigurnosnim incidentima na nacionalnoj i europskoj razini.

Uz razvoj i kreiranje platforme provodit će se aktivnosti podizanja svijesti i osposobljavanja zaposlenika Nacionalnog CERT-a, nabava hardvera, softvera i licenci s više performansi. Time će se razviti dodatne usluge za poboljšanje reagiranja na kibernetičke prijetnje, uključujući i nacionalni popis pošiljatelja neželjene elektroničke pošte (SPAM Blacklist), sustav za širenje informacija o otkrivenim ranjivostima i alat za otkrivanje izmijenjenih izgleda stranica web sjedišta (web defacement) i drugih zlonamjernih sadržaja na internetu. Krajnji rezultat projekta bit će razvijeni softverski alati za Platformu SP (Core Service Platform) – mehanizma za suradnju.

Projekt se sastoji od šest glavnih aktivnosti:

  • Aktivnost 1 – Upravljanje projektom
  • Aktivnost 2 – Podizanje svijesti o kibernetičkim prijetnjama i mogućim rješenjima
  • Aktivnost 3 – Razvoj platforme za prikupljanje podataka o sigurnosnim incidenatima na nacionalnoj i europskoj razini
  • Aktivnost 4 – Podizanje ukupne razine internetske sigurnosti (kupnja hardvera, softvera, licenci, razvoj usluga i platforme)
  • Aktivnost 5 – Jačanje kapaciteta zaposlenika u području računalne sigurnosti
  • Aktivnost 6 – Komunikacija i vidljivost

Ukupna vrijednost projekta je 984.132,81 euro.
Projekt se provodi od 1. srpnja 2017. do 30. lipnja 2019.

11.09.2017