Nacionalni CERT

HAKOM objavio brošuru o zaštiti djece i mladih na Internetu

Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM) poslala je proteklog tjedna na adrese svih osnovnih škola u Republici Hrvatskoj redizajniranu brošuru o zaštiti djece i mladih na Internetu povodom obilježavanja Dana sigurnijeg Interneta 6. veljače.

Brošura „Kako zaštititi dijete u svijetu Interneta, mrežnih tehnologija i mobilnih telefona“ sadrži niz savjeta te korisnih i praktičnih savjeta o opasnostima i sigurnosti na Internetu, zaštiti privatnosti i osobnih podataka, načinu ponašanja i odgovornoj uporabi društvenih mreža.

Brošure će se podijeliti svim učenicima 5. razreda, a oni će ih moći odnijeti u svoje domove te s roditeljima proučiti na koji način biti siguran u svijetu Interneta, mrežnih tehnologija i mobilnih telefona. Uz korisne savjete za djecu i za roditelje, brošura prenosi rezultate prvog nacionalnog komparativnog istraživanja o sigurnosti djece na Internetu, koje je krajem prošle godine provedeno u sklopu projekta EU Kids Online, a koje je obuhvatilo 1000 djece u dobi od 9 do 17 godina i njihove roditelje/skrbnike.

30.01.2018