Nacionalni CERT

Preporuke

Subscribe to Preporuke | Nacionalni CERT
Pretraži preporuke
i / ili
Pretplata na sigurnosne preporuke

Pretplatite se ili otkažite pretplatu na mailing liste Nacionalnog CERT-a kojima se distribuiraju sigurnosna upozorenja (engl. advisory) grupirana po platformama (operacijskim sustavima).

 Svi  Windows Vista  Windows 2008
 Windows 7  Windows 8  Windows 2012
 Windows 10  Hewlett-Packard  Red Hat
 Debian  SuSE  Cisco Systems
 FreeBSD  Fedora  Gentoo
 Ubuntu  Apple Mac OS
E-Mail adresa:
legenda Kritično Važno Informativno
Operativni sustav:
Red Hat
Važno
Otkriven je niz ranjivosti u radu programskog paketa SeaMonkey, skupine programa za korištenje Interneta kao što su web preglednik, klijent elektroničke pošte, IRC klijent i drugi. Ranjivosti paketa vezane su uz neopreznu obradu web sadržaja i lokalnih datoteka, a udaljeni ih napadač može iskoristiti za rušenje programa, pokretanje proizvoljnog programskog koda i za otkrivanje podataka. Napad je pritom moguće izvesti navođenjem korisnika na posjetu zlonamjerno oblikovanog web odredišta. Svi se korisnici potiču na primjenu dostupne sigurnosne nadogradnje koja otklanja sve navedene probleme.
12.06.2009
Operativni sustav:
SUN
Važno
Otkrivena je ranjivost u radu programskog paketa smbfs za operacijski sustav OpenSolaris. Smbfs je datotečni sustav za SMB (eng. Server Message Block) protokol koji omogućuje razmjenu datoteka, pisača ili drugih informacija preko mreže. Ranjivost paketa vezana je uz pretpostavljene dozvole za naredbu "mount" koje lokalnom neovlaštenom korisniku omogućuju čitanje pojedinih datoteka i lista direktorija. Budući da je objavljena nova inačica ranjivog paketa, u kojoj je propust otklonjen, svim se korisnicima savjetuje odgovarajuća nadogradnja.
12.06.2009
Operativni sustav:
FreeBSD
Važno
U radu programskog paketa ntpd za operacijski sustav FreeBSD otkriven je sigurnosni propust. Ntpd je pozadinski program (eng. daemon) koji sinkronizira vrijeme računala s vremenom nekog referentnog izvora prema NTP (eng. Network Time Protocol) protokolu. Ranjivost paketa posljedica je pojave prepisivanja spremnika u funkciji "crypto_recv()". Udaljeni ju napadač može iskoristiti za pokretanje proizvoljnog programskog koda ili za rušenje osjetljivog programa. Objavljena je ispravljena inačica navedenog paketa pa se svim korisnicima preporuča odgovarajuća nadogradnja.
12.06.2009
Operativni sustav:
FreeBSD
Važno
U jezgri operacijskog sustava FreeBSD (modul kern) uočen je sigurnosni propust. Jezgra je središnji dio operacijskog sustava koji ostvaruje osnovne funkcionalnosti poput upravljanja memorijom i procesima. Sigurnosni je propust vezan uz neodgovarajuću izvedbu komunikacije između procesa, a može dovesti do neovlaštenog čitanja memorije drugog procesa. Osobito je opasno ako ta memorija sadrži osjetljive podatke poput lozinki ili kriptografskih ključeva. Objavljena je nova inačica paketa u kojoj je propust otklonjen pa se korisnicima savjetuje nadogradnja.
12.06.2009
Operativni sustav:
Ubuntu
Važno
Uočeni su sigurnosni propusti u radu paketa apr-util koji sadrži skupinu pomoćnih alata za APR (eng. Apache Portable Runtime) paket. Radi se o API sučelju za razvoj programa, namijenjenih Apache web poslužitelju, koji su neovisni o platformi na kojoj se izvode. Propusti paketa vezani su uz neoprezan rad s memorijom, a udaljeni ih napadač može iskoristiti za izvođenje napada uskraćivanja usluge ili za neovlašteno otkrivanje podataka. Dostupna je potrebna programska nadogradnja pa se korisnicima savjetuje njezina primjena.
12.06.2009

Pages