You are here
Home > Kako prepoznati hoax

U većini slučajeva iskusni korisnici mogu lako razaznati je li primljena poruka hoax ili nije. Jedan od glavnih pokazatelja je rečenica: “Pošaljite ovu poruku na što veći broj adresa!” Međutim, pošto se tvorci hoaxa služe stručnom terminologijom, a kredibilitet pokušavaju postići pozivanjem na poznate tvrtke, korisnici ne mogu uvijek uvidjeti da je poruka lažna. U slučaju da neki e-mail možete svrstati u neku od navedenih skupina, te  prepoznate mail kao hoax, savjetujemo da ga ne prosljeđujete dalje.

Opće odrednice pri razotkrivanju hoaxa

Zajedničke osobine hoaxa:

 • sadrže neposredan ili posredan zahtjev da se poruka proslijedi, kao što je: “Pošaljite ovu poruku na što veći broj adresa!”
 • često se pozivaju na različite priznate organizacije, što zavisi o sadržaju hoaxa
 • naglašavaju kako primatelj prosljeđivanjem poruke može pomoći sebi ili drugima

Najuspješniji način razotkrivanja hoaxa je njihovo klasificiranje u jednu od dolje navedenih skupina.

Hoaxi kao upozorenja o štetnim programima

Pokazatelji ove vrste hoaxa:

 • upozoravaju na određenu vrstu zlonamjernog koda koji uzrokuje brisanje svih podataka, nepopravljivo oštećenje diska ili BIOS-a, oštećenje sklopovlja računala i sl. Na sreću, virusi koji uzrokuju navedeno ne postoje.
 • pozivaju se na stručne informatičke i medijske organizacije kao što su:
  • IBM
  • Microsoft
  • AOL
  • McAfee
  • Norton
  • Symantec
  • CNN
 • upozoravaju da je potrebno obrisati određenu datoteku s računala jer je najvjerojatnijezlonamjerna. Najčešće je ta “opasna” datoteka zapravo legitimna, te je ključna za rad operacijskog sustava.

Lanci sreće i zarade

Pokazatelji ove vrste hoaxa:

 • sadrže poruku da se prosljeđivanjem može zaraditi velika svota novca ili dobiti razni pokloni od različitih organizacija kao što su
  • novac i informatička oprema koju daruju IBM, Microsoft (Bill Gates), AOL, …
  • auti koje daruje Honda
  • odjeća koju daruju GAP, Nike…
  • mobiteli koje daruju Apple, Nokia, Sony-Ericsson…
 • sadrže poruku da će primatelja pratiti velika sreća koja je najčešće proporcionalna broju proslijeđenih poruka. Isto tako, u slučaju neproslijeđene poruke, navodi se da će primatelja zadesiti nesreća.

Lažni zahtjevi za pomoć

Pokazatelji ove vrste hoaxa:

 • upozoravaju da se prosljeđivanjem poruke može pomoći određenoj bolesnoj osobi ili osobama, najčešće djeci
 • sadrže poruku da određene velike informatičke organizacije (Microsoft, AOL…) mogu pratiti primljenu e-mail poruku i da će za svaku proslijeđenu poruku biti donirana određena svota novca. Važno je napomenuti da niti jedna organizacija ne može pratiti put određene e-mail poruke
 • često napominju da je djetetova zadnja želja bila da njegova e-mail poruka nikad ne prestane putovati internetom
 • u slučaju spominjanja djece (izgubljene ili bolesne) često je u poruku umetnuta i slika

Zastrašujući i prijeteći hoaxi

Pokazatelji ove vrste hoaxa:

 • upozoravaju na neke izrazito “opasne” stvari ili događaje te naglašavaju kako primatelj prosljeđivanjem primljene poruke može pomoći svojim poznanicima
 • često navode korisnika da proslijedi određen broj e-mail poruka jer je s e-mail porukom stigao i virus koji jedino tako može biti otklonjen
 • u SAD-u su česta upozorenja na Arape i njihove sumnjive djelatnosti
 • često navode kako su to isto upozorenje objavile i određene priznate medijske organizacije, od kojih se najčešće spominje CNN

Lažne peticije

Osnovne postavke nelegitimne peticije:

 • nejasan cilj – peticija je neodređena. Kao adresa slanja rezultata peticije ne navodi se autor peticije, već neka organizacija na koju se pokušava utjecati
 • lažna privatnost – brojne peticije napominju da je riječ o anonimnim peticijama, što je nemoguće ostvariti e-mailom. Ako je peticija anonimna, ona se lako može izmisliti, tj. mogu se dodati imena
 • anonimnost autora – peticija se može u potpunosti smatrati nepouzdanom ako autor nije naveden. Većina lažnih peticija sadrži ime autora ili određenu organizaciju koji zaista postoje, ali nisu povezani s tom peticijom
 • neodređeno vrijeme trajanja peticije – ako peticija nema rok do kojeg je važeća, ona je zasigurno lažna. Svaka peticija mora imati točno određen rok u kojem se provodi
 • peticije putem e-maila nisu priznat i mjerodavan oblik sakupljanja potpisa pa ih ne treba prosljeđivati

Kompromitirajući hoaxi

Ne postoje univerzalni pokazatelji ove vrste hoaxa. U najvećem broju slučajeva o kompromitirajučem hoaxu govorimo kada sadržaj poruke ocrnjuje određenu organizaciju, tvrtku ili osobu.

Bezazleni hoaxi

Najlakše uočljiva vrsta hoaxa. Glavni pokazatelj im je duhovit i nevjerojatan sadržaj.

Top