You are here
Home > Upravljanje PGP ključevima

Instalacija gpg4win

S web stranice https://www.gpg4win.org potrebno je preuzeti posljednju inačicu alata Gpg4Win.
Navedena poveznica i upute namijenjene su instalaciji na računalima s Windows operacijskim sustavom.

U slučaju da planirate koristiti enkripciju i dekripciju unutar Microsoft outlook aplikacije savjetujemo da ne mijenjati datoteku u koju će se instalirati Gpg4win.

Kreiranje para ključeva unutar Kleopatre

Nakon instalacije potrebno je pokrenuti alat “Kleopatra”. Pri prvom pokretanju program će ponuditi kreiranje novog para PGP ključeva. Novi par ključeva također je moguće kreirati iz glavnog izbornika odabirom opcije File > New OpenPGP Key Pair > Create a new OpenPGP key Pair. U skočni prozor potrebno je unijeti ime i prezime te e-mail adresu koja će se vezati uz ključ te nakon odabira opcije “ok”.

Javni ključ potrebno je izvesti pomoću opcije File > Export te je izvezeni javni ključ potrebno objaviti na jednom od servera: keyserver.ubuntu.com ili keys.openpgp.org.

Podatke o fingerprint-u svog ključa možete pronaći u Kleopatri na kartici “Certificates” (desnim klikom na certifikat i odabirom opcije “Details” iz padajućeg izbornika).

Savjetujemo da napravite kopiju Vaših PGP ključeva na mediju odvojenom od računala kako biste ih mogli ponovno uvesti u alat Kleopatra.

Upute za korisnike usluge Provjera ranjivosti

Promjenu podataka o javnom PGP/GPG ključu potrebno je poslati poštom, slanjem obrasca potpisanog i ovjerenog od strane zakonskog predstavnika ustanove.

Obrazac možete preuzeti s naše web stranice:
https://www.cert.hr/wp-content/uploads/2018/02/Izjava_o_izmjeni_PGP_kljuca.pdf

Presliku obrasca, radi ubrzanja procedure, možete poslati i putem elektroničke pošte na e-adresu provjera.ranjivosti@cert[.]hr.

Nadalje, kako biste dekriptirali zaprimljene izvještaje potrebno je unutar alata Kleopatra u izborniku File > Lookup on Server dodati certifikat “provjera.ranjivosti@cert.hr”.

Dekripcija zaprimljene pošte

Kriptirane poruke možete kopirati i zalijepiti u Kleopatru u Notepad dostupan u izborniku View i odabrati opciju Decrypt/Verify Notepad.

U slučaju da koristite Outlook aplikaciju na računalu (ne putem preglednika), Gpg4win ste instalirali u zadanu datoteku te imate dodan certifikat osobe koja Vam šalje poruku u Kleopatri poruke će biti automatski dekriptirane.

Ako zaprimite privitak koji je kriptiran moguće ga je dekriptirati unutar Kleopatre odabirom opcije Decrypt/Verify te odabirom datoteke.

Datoteku je moguće dekriptirati i desnim klikom na datoteku te odabirom opcije te “Decrypt and Verify”.

Obje opcije otvorit će skočni prozor unutar kojeg se javlja poruka kako je datoteka dekriptirana te ju je potrebno spremiti.

Na ovaj način moguće je dekriptirati sve OpenPGP binary datoteke.

Top