You are here
Home > 2005 > kolovoz

Osnovni koncepti upravljanja digitalnim identitetima

Elektroničko poslovanje koje se temelji na pružanju usluga, u prvi plan stavlja digitalni identitet korisnika usluge te cjelokupni sustav upravljanja digitalnim identitetima. Pojmovi anonimnosti i privatnosti, u suprotnosti su s provođenjem transakcija kojima se zahtjeva prodaja, kupovina ili pristup određenim servisima gdje je otkrivanje informacija o identitetu nužno. Cilj dokumenta

WMI Windows Management Instrumentation

Upravljanje informacijskim sustavima je kompleksan i vremenski zahtjevan proces, osobito kada se u obzir uzmu velika korporativna okruženja koja sadrže desetke tisuća upravljivih entiteta računala, korisničkih računa, mrežnih komponenti, periferije i sl. Postoje različiti standardi i inicijative za upravljanje u velikim distribuiranim sustavima, a na temelju jedne od njih Microsoft

Analiza PyFlag alata

Prilikom provođenja postupka forenzičke analize vrlo su često potrebni alati koji će automatizirati određene postupke te pouzdano izvršiti željene akcije nad podacima prikupljenim sa kompromitiranog sustava. PyFlag alat implementira velik broj funkcionalnosti koje olakšavaju procese forenzičke analize i analize log zapisa, a mogućnosti programa dodatno je moguće proširiti dodatnim paketima

Sigurnost osobnih računala s Windows operacijskim sustavom

Iako je posljednjih godina razina sigurnosti osobnih računala znatno podignuta, ona su još uvijek vrlo česta meta neovlaštenih korisnika. Bez obzira na sve veću popularnost Linux operacijskih sustava na desktop računalima, Windows sustavi i dalje su u ovom pogledu najviše ugroženi, budući da ih na osobnim računalima koristi više od

Top