You are here
Home > 2007 > listopad

Sigurnost Skype alata

Skype je popularan alat za komuniciranje putem Interneta. Nudi funkcionalnost standardnog IM (eng. Instant Messaging) klijenta, ali i IP telefona, što mu je upravo i donijelo veliku popularnost. Iako nazivno postoji velik broj sličnih rješenja, većina ih se, uglavnom zbog loše kvalitete ostvarene veze, pokazala nedovoljno dobrima. Skype se uporabom

Sigurnost Skype alata

Skype je popularan alat za komuniciranje putem Interneta. Nudi funkcionalnost standardnog IM (eng. Instant Messaging) klijenta, ali i IP telefona, što mu je upravo i donijelo veliku popularnost. Iako nazivno postoji velik broj sličnih rješenja, većina ih se, uglavnom zbog loše kvalitete ostvarene veze, pokazala nedovoljno dobrima. Skype se uporabom

Upravljanje digitalnim pravima (DRM)

Upravljanje digitalnim pravima (DRM) je zajednički naziv za skup tehnologija koje izdavačima ili vlasnicima autorskih prava omogućuju kontrolu uporabe nekog digitalnog zapisa. Ovaj pojam ima dodirnih točaka sa zaštitom od kopiranja (eng. copy protection), ali DRM sustavi se prije svega koriste za zaštitu kreativnih sadržaja, kao što su glazba i

Upravljanje digitalnim pravima (DRM)

Upravljanje digitalnim pravima (DRM) je zajednički naziv za skup tehnologija koje izdavačima ili vlasnicima autorskih prava omogućuju kontrolu uporabe nekog digitalnog zapisa. Ovaj pojam ima dodirnih točaka sa zaštitom od kopiranja (eng. copy protection), ali DRM sustavi se prije svega koriste za zaštitu kreativnih sadržaja, kao što su glazba i

Sigurnost JavaScript programskog jezika

JavaScript je skriptni jezik koji se uglavnom koristi za razvoj web aplikacija koje se izvršavaju na strani klijenta. Budući da se JavaScript skripta izvršava na strani web klijenta, a ne posluž;itelja, ona mož;e odmah reagirati na unos korisnika i time web stranicu učiniti interaktivnijom. Uz sve prednosti, JavaScript skripte imaju

Sigurnost JavaScript programskog jezika

JavaScript je skriptni jezik koji se uglavnom koristi za razvoj web aplikacija koje se izvršavaju na strani klijenta. Budući da se JavaScript skripta izvršava na strani web klijenta, a ne posluž;itelja, ona mož;e odmah reagirati na unos korisnika i time web stranicu učiniti interaktivnijom. Uz sve prednosti, JavaScript skripte imaju

IKE i IKEv2 protokoli

IKE (eng. Internet Key Exchange) je protokol za ostvarivanje sigurnosnog udruživanja unutar IPsec skupa protokola. Sigurnosno udruživanje podrazumijeva razmjenu sigurnosnih podataka između dva mrežna subjekta, a s ciljem uspostavljanja sigurne komunikacije među njima. IKE protokol postoji u dvije inačice: IKEv1 i IKEv2. Iako je prva inačica ovog protokola fleksibilna te

Top