You are here
Home > 2009 > veljača

Pregled sigurnosnih incidenata u 2008. godini

I u 2008. godini nastavio se trend povećanja sigurnosnih prijetnji koje prijete s web-a. Napadi su, prema očekivanjima, bili još sofisticiraniji i efikasniji, a glavni motiv zlonamjernih napadača bio je novac. Zlonamjerni programi dosada su bili uglavnom problem Microsoftovih operacijskih sustava, no 2008. godina pokazala je da niti drugi operacijski

Sigurnost Symbian OS-a

Symbian je operacijski sustav za tzv. „smartphone“ uređaje ili pametne mobitele. Riječ je o bežičnim uređajima koji u sebi integriraju prijenosni telefon i PDA (eng. Personal Digital Assistant) uređaj. Operacijski sustavi za ovu vrstu uređaja slični su operacijskim sustavima osobnih računala po uslugama koje nude (npr. pristup Internetu ili instalacija

Nedostaci PKI infrastrukture

Još od davnih vremena ljudi su koristili neke oblike kriptiranja informacija, tj. njihovu transformaciju u oblik razumljiv samo osobama kojima su namijenjene. Ipak, pravu primjenu kriptiranje je pronašlo razvojem računala i mreža. Budući da postupci kriptiranja imaju dugu povijest razvijeni su razni kriptografski algoritmi, od kojih su mnogi aktualni i

Top