You are here
Home > 2005 > ožujak

Provedbeni plan Nacionalnog programa informacijske sigurnosti

U dokumentu su razrađene predradnje i faze provedbe Nacionalnog programa informacijske sigurnosti u RH za 2005. godinu te predviđene odgovarajuće metode praćenja provedbe Nacionalnog programa.  Koordinaciju provedbe Nacionalnog programa obavljat će Središnji državni ured za e-Hrvatsku. Stručno praćenje provedbe mjera tijekom 2005. g. provodit će novoformirana Stručna skupina za informacijsku

Nacionalni program informacijske sigurnosti

Dokument definira ciljeve informacijske sigurnosti na razini Republike Hrvatske, nadležnosti i poslove pojedinih institucija u području informacijske sigurnosti, kao i potrebnu međusobnu koordinaciju svih čimbenika informacijske sigurnosti. Pored stvaranja pretpostavki za međunarodne integracije u Europsku uniju i Sjevernoatlantski savez (NATO), Nacionalni program informacijske sigurnosti stvara čvrstu osnovu za razvoj suvremenog

Metode povlačenja digitalnih certifikata

Dokument opisuje načine ukidanja valjanosti (povlačenja, revokacije) digitalnih certifikata. Opisani su osnovni pojmovi vezani uz PKI infrastrukturu kao što su digitalni certifikati, CA (certificate authority), RA (registration authority), način uspostave povjerenja kod PKI sustava, te proces prestanka i ukidanja valjanosti digitalnih certifikata. Detaljno su opisane postojeće metode za revokaciju digitalnih

NASL – Nessus Attack Scripting Language

Nessus programski paket danas je zasigurno jedan od najpopularnijih alata za provjeru ranjivosti u računalnim sustavima. Program se odlikuje brojnim kvalitetama, a jedna od njih svakako je i njegova modularnost, koja korisnicima omogućuje da sami osmišljavaju, kreiraju i pokreću vlastite testove prilagođene ispitivanju pojedinih ranjivosti. Skriptni jezik u kojem se

Analiza alata HealthMonitor

HealthMonitor je besplatan, funkcijama bogat programski alat za praćenje i nadzor rada računala s Windows operacijskim sustavima. Alat se pokreće kao Windows servis koji nadgleda stanje sustava, odnosno parametre kao što su količina slobodnog diskovnog prostora, opterećenje procesora, zauzeće radne memorije, datotečni sustav i sl. Alat također posjeduje i napredne

Analiza Firewall Builder alata

Firewall Builder je višenamjenski programski alat za konfiguraciju i upravljanje vatrozidnim sustavima. Program se sastoji od grafičkog korisničkog sučelja te niza modula prilagođenih izradi pravila filtriranja mrežnog prometa na različitim tipovima vatrozida. Korištenjem objektno orijentiranog pristupa, mrežnim administratorima omogućuje se jednostavno i intuitivno kreiranje sigurnosnih politika vatrozida korištenjem jednostavnih drag

Top