You are here
Home > Arhiva > Nacionalni program informacijske sigurnosti

Nacionalni program informacijske sigurnosti

Dokument definira ciljeve informacijske sigurnosti na razini Republike Hrvatske, nadležnosti i poslove pojedinih institucija u području informacijske sigurnosti, kao i potrebnu međusobnu koordinaciju svih čimbenika informacijske sigurnosti. Pored stvaranja pretpostavki za međunarodne integracije u Europsku uniju i Sjevernoatlantski savez (NATO), Nacionalni program informacijske sigurnosti stvara čvrstu osnovu za razvoj suvremenog informacijskog društva i prosperitet građana, gospodarstva i države. Program razrađuje četverogodišnji ciklus postupnog uvođenja mjera informacijske sigurnosti u različite segmente društva, a u provedbenom dijelu predviđa potrebne faze i mehanizme praćenja predviđenih aktivnosti i projekata. Dokument se veže na odrednice Programa eEurope 2005 Europske unije, Inicijative e-Jugoistočna Europa (eSEE Initiative) pod okriljem Pakta o stabilnosti te Akcijskog plana za članstvo u NATO-u (MAP) u kojima Republika Hrvatska aktivno sudjeluje.

CCERT-PUBDOC-2005-04-110

Top
More in Arhiva
Metode povlačenja digitalnih certifikata

Dokument opisuje načine ukidanja valjanosti (povlačenja, revokacije) digitalnih certifikata. Opisani su osnovni pojmovi vezani uz PKI infrastrukturu kao što su...

Close