You are here
Home > 2007 > rujan

IKE i IKEv2 protokoli

IKE (eng. Internet Key Exchange) je protokol za ostvarivanje sigurnosnog udruživanja unutar IPsec skupa protokola. Sigurnosno udruživanje podrazumijeva razmjenu sigurnosnih podataka između dva mrežna subjekta, a s ciljem uspostavljanja sigurne komunikacije među njima. IKE protokol postoji u dvije inačice: IKEv1 i IKEv2. Iako je prva inačica ovog protokola fleksibilna te

Analiza Look@LAN programskog paketa

Look@LAN je jednostavan i intuitivan programski paket za skeniranje mrežnih uređaja. Korištenjem alata dobivaju se gotovo svi uobičajeno potrebni podaci o mreži i računalima u mreži. Prema podacima sa službene stranice paket ima više od 300 000 korisnika u svijetu što je samo po sebi dovoljna mjera kvalitete. Dokument daje

Analiza Look@LAN programskog paketa

Look@LAN je jednostavan i intuitivan programski paket za skeniranje mrežnih uređaja. Korištenjem alata dobivaju se gotovo svi uobičajeno potrebni podaci o mreži i računalima u mreži. Prema podacima sa službene stranice paket ima više od 300 000 korisnika u svijetu što je samo po sebi dovoljna mjera kvalitete. Dokument daje kratak

Dodjeljivanje IP adresa

IP (eng. Internet Protocol) je osnovni protokol u radu Interneta. Temelj njegova rada je adresiranje računala, odnosno dodjela adrese svakom računalu priključenom na mrežu kako bi ono moglo komunicirati s drugim računalima. Nemogućnost korištenja istih IP adresa, kombinirana s vrlo velikim i sve brže rastućim brojem priključenih računala te ograničenim

Dodjeljivanje IP adresa

IP (eng. Internet Protocol) je osnovni protokol u radu Interneta. Temelj njegova rada je adresiranje računala, odnosno dodjela adrese svakom računalu priključenom na mrežu kako bi ono moglo komunicirati s drugim računalima. Nemogućnost korištenja istih IP adresa, kombinirana s vrlo velikim i sve brže rastućim brojem priključenih računala te ograničenim

Top