You are here
Home > 2007 > ožujak

Jlint 3.1

Operativni sustavi: Windows, Linux, Unix, Other
Stranica za download: Stranica za download

Jlint je program za analizu Java programskog koda i pronalaženje sigurnosnih propusta, nedosljednosti u kodu i problema sa sinkronizacijom. Program se sastoji od dva dijela: za provjeru semantike i sintakse. Jlint provodi globalnu i lokalnu analizu toka podataka, izračunava moguće vrijednosti varijabli te sprema sumnjive kalkulacije. Prilikom prikazivanja rezultata analize

Point-to-Point Protocol

PPP (eng. Point-to-Point Protocol) koristi se za izravno povezivanje dvaju čvorova računalne mreže. Omogućuje povezivanje računala serijskim, telefonskim ili optičkim kabelom, pomoću mobilnih telefona te posebno oblikovanom radio ili satelitskom vezom. Većina ISP (eng. Internet Service Provider) poslužitelja koristi ovaj protokol za omogućavanje pristupa Internetu preko telefonskog priključka korištenjem modema.

Point-to-Point Protocol

PPP (eng. Point-to-Point Protocol) koristi se za izravno povezivanje dvaju čvorova računalne mreže. Omogućuje povezivanje računala serijskim, telefonskim ili optičkim kabelom, pomoću mobilnih telefona te posebno oblikovanom radio ili satelitskom vezom. Većina ISP (eng. Internet Service Provider) poslužitelja koristi ovaj protokol za omogućavanje pristupa Internetu preko telefonskog priključka korištenjem modema.

Napadi krađom korisničkih sjednica

Komunikacijski protokoli najčešće izloženi napadima krađom korisničke sjednice su TCP, UDP i HTTP protokoli. Napade je moguće podijeliti na napade na mrežnoj i na aplikacijskoj razini. Napadi na mrežnoj razini odnose se na presretanje i izmjenu podatkovnih paketa, dok su napadi krađom sjednice na aplikacijskoj razini manje univerzalni i uvelike

Napadi krađom korisničkih sjednica

Komunikacijski protokoli najčešće izloženi napadima krađom korisničke sjednice su TCP, UDP i HTTP protokoli. Napade je moguće podijeliti na napade na mrežnoj i na aplikacijskoj razini. Napadi na mrežnoj razini odnose se na presretanje i izmjenu podatkovnih paketa, dok su napadi krađom sjednice na aplikacijskoj razini manje univerzalni i uvelike

Top