You are here
Home > 2006 > lipanj

COBIT metodologija

COBIT (eng. Control OBjectives for Information and related Technology) je poslovno orijentirana metodologija koja pomoću svojih preporuka služi harmonizaciji informacijskog sustava s poslovnim zahtjevima u svrhu postizanja poslovnih ciljeva. Zahtjevi poslovanja određuju implementaciju informatičkih usluga te stoga COBIT pomaže pri definiranju informatičkih rješenja koja mogu podržati zahtijevane poslovne ciljeve definirajući

Steganografija

Steganografija je znanstvena disciplina koja se bavi prikrivenom razmjenom informacija. Osnovni princip steganografije počiva na prikrivanju samog postojanja informacije koja se prenosi unutar nekog naizgled bezazlenog medija ili skupa podataka. Moderna steganografija, koja koristi prednosti digitalne tehnologije, najčešće podrazumijeva skrivanje tajne poruke unutar neke multimedijske datoteke, npr. slike, audio ili

Virtualne lokalne računalne mreže (VLAN)

Virtualne lokalne računalne mreže (eng. Virtual Local Area Networks -VLANs) su način logičke segmentacije mreže koja se može dinamički mijenjati i nije ovisna o fizičkoj topologiji. Kod segmentiranje mreže na tradicionalni način računala zaposlenika fizički se grupiraju prema opisu radnog mjesta zaposlenika. Grupe računala se međusobno povezuju uz pomoć preklopnika

Analiza Nagios alata

Programski paket Nagios spada u kategoriju alata za nadgledanje i analizu rada računalnih mreža i mrežnih servisa. Najznačajnije mogućnosti alata odnose se na provjeravanje statusa računala i njihovih servisa. Na temelju povratnih rezultata Nagios može poduzeti određene korake kako bi spriječio neželjene pojave, ispravio nastale nepravilnosti u radu te po

Sigurnosni aspekti VoIP tehnologije

VoIP (eng. Voice over Internet Protocol) je proces digitaliziranja i slanja glasovnih podataka preko Interneta i drugih podatkovnih mreža. Korištenjem VoIP tehnologije, organizacije više ne moraju koristiti samo tradicionalnu telefonsku mrežu, što rezultira smanjivanjem troškova telefoniranja i većom fleksibilnosti rada. Nažalost, kao i sve nove tehnologije tako i uvođenje VoIP

Top