You are here
Home > Statistika računalno-sigurnosnih incidenata


Kretanje broja registriranih botova za period od 16.12.2019. – 14.01.2020.

 

 

 

 

Kretanje broja incidenata na poslužiteljima za period od 07/2019 – 12/2019

 

 

Obrađeni incidenti za period 17.12.2019. – 14.01.2020.

 

Top