You are here
Home > Statistika računalno-sigurnosnih incidenata


Kretanje broja registriranih botova za period od 09.06.2020. – 08.07.2020.

 

 

 

 

 

Kretanje broja incidenata na poslužiteljima za period od 01/2020 – 07/2020

 

 

Obrađeni incidenti za period 09.06.2020. – 08.07.2020.

 

Top