You are here
Home > 2006 > studeni

Sigurnost UNIX zaporki

Zaporke su još uvijek najčešće korišteni način autentikacije korisnika te je stoga potrebno posvetiti posebnu pažnju njihovoj sigurnosti i provjeri njihove ranjivosti kako bi se osigurala sigurnost sustava i spriječio neovlašteni pristup podacima. U ovom dokumentu opisuje se način upravljanja zaporkama na Unix/Linux sustavima, načini provjere njihove ranjivosti te se

Osnove računalne forenzičke analize

Računalna forenzička analiza je postupak utvrđivanja činjenica nad digitalnim medijima primjenom različitih metoda. Najčešće se koristi u postupcima sudskog dokazivanja, a sastoji se od niza analitičkih metoda za otkrivanje, prikupljanje, ispitivanje i skladištenje podataka, te često podrazumijeva ispitivanje računalnih sustava kako bi se utvrdilo njihovo korištenje u ilegalnim ili neautoriziranim

IPv6 protokol

Trenutna inačica IP-a (eng. Internet Protocol), IPv4, nije značajnije izmijenjena od 1981. godine. Glavni razlozi tome su jednostavnost njegovih implementacija i dokazana robusnost na skaliranje u globalnoj računalnoj mreži. Ipak, ta inačica ne zadovoljava eksponencijalni rast globalne računalne mreže koji je doveo do potrošnje cjelokupnog adresnog prostora IPv4 protokola, kao

Top