You are here
Home > Registar hrvatskih CERT-ova

Nacionalni CERT

Adresa

  CARNET       
    Nacionalni CERT
  Josipa Marohnića 5
  10000 Zagreb
  Hrvatska

Web URL

  http://www.cert.hr

Kontakt:

   cnre@tectrh.r

Korisnici:

Nacionalni CERT nadležan je za cijelu hrvatsku domenu .hr, za cijeli IP adresni raspon Republike Hrvatske, s izuzetkom tijela državne uprave.

 

ZSIS CERT

Adresa:

  CERT ZSIS
  Fra Filipa Grabovca 3
  10000 Zagreb
  Hrvatska

Web URL

  http://www.zsis.hr

Kontakt:

  ectrz@is.srh

Korisnici:

CERT ZSIS nadležan je za državna tijela, tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravne osobe s javnim ovlastima te pravne i fizičke osobe koje u svom  poslovanju ostvare pristup ili postupaju s klasificiranim i neklasificiranim podacima.

 

CERT MO I OSRH

Adresa

  MINISTARSTVO OBRANE       
    CERT MO I OSRH (VP 3326)
  Trg Kralja Petra Krešimira IV br.1 
  10000 Zagreb
  Hrvatska

Web URL

  

Kontakt:

   ectrm@ro.hrh

Korisnici:

CERT MO i OSRH nadležan je za računalno-sigurnosne incidente informacijskih sustava za koje nadležnost upravljanja ima Ministarstvo obrane i Oružane snage Republike Hrvatske.

 

Top