You are here
Home > 2006 > rujan

Payment Card Industry Data Security Standard

U početcima su različite kreditne organizacije primjenjivale i zahtijevale različite sigurnosne politike što je uzrokovalo zbrku među organizacijama koje su poslovale s kreditnim karticama jer nisu znali koji standard moraju slijediti. Kako bi zadovoljili svoje članove, prodavače i posredne pružatelje usluga poslovanja kreditnim karticama, koji su zahtijevali jedinstveni pristup informacijskoj

Logiranje NAT prometa

NAT (eng. Network Address Translation) tehnologija omogućava prepisivanje IP adresa u mrežnim paketima. Pri tome se izvorne IP adrese mijenjaju kad korisnici iz unutarnjih mreža pristupaju vanjskim resursima pa im usmjerivač zamjenjuje izvornu privatnu IP adresu sa svojom javnom IP adresom kako bi se odgovori mogli vratiti s Interneta. Ciljne

Biometrija

Biometrija (grč. bios život, metron mjera) predstavlja skup automatiziranih metoda za jedinstveno prepoznavanje ljudi temeljeno na jednoj ili većem broju njihovih fizičkih i ponašajnih karakteristika. U informatičkoj tehnologiji se biometrijska autentikacija odnosi na tehnologije koje mjere i analiziraju fizičke (otisci prstiju, rožnica oka, prepoznavanje lica i sl.) i ponašajne karakteristike

Top