You are here
Home > 2005 > siječanj

Phishing napadi

Nakon virusa, crva, neželjene elektroničke pošte (SPAM-a), hoax poruka i različitih kombinacija ovih prijetnji, u posljednje vrijeme je na Internetu primijećen izniman porast tzv. phishing napada. Pojam phishing napada podrazumijeva aktivnosti kojima neovlašteni korisnici korištenjem lažiranih poruka elektroničke pošte i lažiranih Web stranica financijskih organizacija pokušavaju korisnika navesti na otkrivanje

Privatnost s P3P tehnologijom

U svakodnevnoj komunikaciji, pojedinci, grupe i institucije brinu o tome s kime, i na koji način, dijele osobne informacije. No, kada je riječ o komunikaciji i razmjeni informaciji putem Interneta vrlo je malo korisnika svjesno problema privatnosti koji se javljaju u ovom području. Platform for Privacy Preferences (P3P) tehnologija, o

SSL-Explorer

Udaljeni pristup i korištenje VPN (engl. Virtual Private Network) sustava sve je više zahtjev nego opcija za moderna korporativna okruženja. SSL VPN sustavi relativno su nova tehnologija koja za uspostavu VPN funkcionalnosti ne koristi protokole kao što su PPTP, L2TP ili IPSec , već Secure Socket Layer (SSL) tehnologiju. Dokument

Tehnike zaobilaženja memorijskih zaštita

Ranjivosti prepisivanjem spremnika (engl. buffer overflow) oduvijek su bile najčešći i najopasniji tip sigurnosnih propusta u računalnim sustavima. Njihovo iskorištavanje neovlaštenom korisniku omogućuje izvršavanje proizvoljnog programskog koda na ranjivom računalu, a vrlo često i preuzimanje potpune kontrole nad istim. Upravo je to jedan od osnovnih razloga zašto se u njihovu

Top