You are here
Home > 2023 > siječanj

HUB: Upozoravamo na nove phishing kampanje koje su aktivne posljednjih nekoliko dana

Zagreb, 27. siječnja 2023. – Posljednjih nekoliko dana aktivne su phishing kampanje koje ciljaju klijente hrvatskih banaka radi ostvarivanja financijske koristi i krađe podataka. Pokušaji prijevara najčešće se odvijaju putem lažne elektroničke pošte, SMS poruka i lažnih internetskih stranica, a sve je popraćeno zlonamjernim, sofisticiranim i vjerodostojnim korištenjem vizualnog identiteta banaka. Cilj

[UPOZORENJE] U tijeku je kampanja poslovnih prijevara

Nacionalni CERT bilježi povećan broj prijava poslovnih prijevara u kojima napadač lažnim predstavljanjem pokušava steći ili stekne financijsku korist od ciljanog poslovnog korisnika. Takve prijevare su najčešće oblika „CEO fraud“ ili „BEC“ (eng. Business Email Compromise). „CEO fraud“ je oblik poslovne prijevare gdje napadač lažira polje pošiljatelja da izgleda kao da

Google oglasi kao novi vektor napada?

Napadači su počeli postavljati lažne web stranice za popularne i besplatne open-source programe, zatim za njih plaćaju oglase kako bi se te stranice prikazale prve u rezultatima Google pretrage, te putem njih distribuiraju zlonamjerni sadržaj. Nacionalni CERT zaprimio je nekoliko prijava koje ukazuju na korištenje ove vrste prijevare za ciljanje korisnika

Poteškoće u radu Microsoft Office-a

Microsoft istražuje poteškoće u radu svojih usluga. U zahvaćenim uslugama su i MS Teams i Outlook. 25. siječnja - Microsoft navodi kako su njihovi korisnici primijetili poteškoće s pristupanjem uslugama Office365 paketa. Istražuje se otežan pristup i ispad usluga za tisuće korisnika. Trenutni status: Microsoft je otkrio problem u konfiguraciji mreže i

Najveće kibernetičke prijetnje koje nas očekuju do 2030.

Agencija Europske unije za kibernetičku sigurnost (ENISA) objavila je u studenom 2022. prikaz predviđanja najvećih kibernetičkih prijetnji do 2030. godine.  ENISA jeu suradnji sa stručnjacima iz CSIRT mreže i EU CyCLONe-a identificirala 10 najvećih kibernetičkih prijetnji koje će se pojaviti do 2030. godine s ciljem pronalaženja rješenja za nove kibernetičke izazove.

Zajedno za kibernetičku otpornost Europske unije

Danas stupaju na snagu dvije europske direktive i jedna uredba za jačanje kibernetičke otpornosti EU. Kakvi su izazovi pred hrvatskim administrativnim i institucionalnim strukturama? Koje zadatke treba riješiti u sljedećih 21 mjesec? Europska unija je 6. srpnja 2016. godine donijela DIREKTIVA (EU) 2016/1148 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o mjerama za visoku zajedničku razinu

Top