You are here
Home > 2009 > siječanj

Filtriranje web sadržaja

Web filtriranje podrazumijeva prepoznavanje i sprječavanje štetnih sadržaja u dopiranju do krajnjeg korisnika. Štetni sadržaji su oni koji mogu naštetiti radnoj sposobnosti računala, tajnosti podataka, načiniti emocionalnu, psihičku, vremensku ili novčanu štetu korisniku. U ovu vrstu sadržaja ubrajaju se neželjena pošta, štetni programi, štetne web stranice, uključujući štetne slikovne ili

OVAL

Sve do razvoja OVAL (eng. Open Vulnerability and Assessment Language) standarda nije postojao standardizirani način otkrivanja ranjivosti programa i konfiguracijskih problema krajnjim korisnicima i/ili administratorima sustava. Iako su mnoge informacije bile dostupne u tekstualnom obliku iz izvora koji analiziraju ranjivosti, takva dostupnost informacija zahtijevala je mnogo vremena i rada kako

Personal Software Inspector 1.0

Operativni sustavi: , Windows
Izvor: Secunia
Stranica za download: Stranica za download

PSI je program koji omogućava jednostavnu i brzu detekciju i pregled sigurnosnih propusta na operacijskom sustavu i instaliranim aplikacijama. Alat pruža uvid u sve nesigurne verzije programa, programa koji se više ne razvijaju i nudi pomoć prilikom popravljanja problema. Između ostalog, program posjeduje mogućnost detekcije nesigurnih inačica aplikacija, provjere postojanja

Top