You are here
Home > 2008 > ožujak

OSSEC HIDS

Sustavi za otkrivanje neovlaštenog upada (eng. Intrusion Detection Systems - IDS) namijenjeni su uočavanju neuobičajenih i/ili nedozvoljenih aktivnosti na računalnim sustavima. U osnovi se dijele na NIDS (eng. Network-based IDS) sustave za detekciju neovlaštenih aktivnosti u mreži te HIDS (eng. Host-based IDS) sustave za detekciju neovlaštenih aktivnosti na računalu –

OSSEC HIDS

Sustavi za otkrivanje neovlaštenog upada (eng. Intrusion Detection Systems - IDS) namijenjeni su uočavanju neuobičajenih i/ili nedozvoljenih aktivnosti na računalnim sustavima. U osnovi se dijele na NIDS (eng. Network-based IDS) sustave za detekciju neovlaštenih aktivnosti u mreži te HIDS (eng. Host-based IDS) sustave za detekciju neovlaštenih aktivnosti na računalu –

Socijalni inženjering putem VoIP tehnologije

U moderno doba napadači sve češće koriste socijalni inženjering. Ovaj pojam označava skup tehnika namijenjenih iskorištavanju ranjivosti sustava. On se od ostalih tehnika iste namjene razlikuje upravo po meti napada odnosno vrsti ranjivosti koje iskorištava. Dok se svi ostali pristupi bave zlouporabom tehničkih i tehnoloških nedostataka, ovaj se pristup temelji

Socijalni inženjering putem VoIP tehnologije

U moderno doba napadači sve češće koriste socijalni inženjering. Ovaj pojam označava skup tehnika namijenjenih iskorištavanju ranjivosti sustava. On se od ostalih tehnika iste namjene razlikuje upravo po meti napada odnosno vrsti ranjivosti koje iskorištava. Dok se svi ostali pristupi bave zlouporabom tehničkih i tehnoloških nedostataka, ovaj se pristup temelji

Filtriranje prometa usmjerivačima

Usmjeravanje (eng. routing) je postupak odabira puta za slanje podataka računalnom mrežom, a provode ga takozvani algoritmi usmjeravanja koji izgrađuju tablice usmjeravanja, u njih pohranjuju dostupne podatke o topologiji mreže na kojoj djeluju i na temelju tih podataka određuju rute kojima se podaci prosljeđuju. Algoritmi se izvode na specijaliziranim uređajima

Filtriranje prometa usmjerivačima

Usmjeravanje (eng. routing) je postupak odabira puta za slanje podataka računalnom mrežom, a provode ga takozvani algoritmi usmjeravanja koji izgrađuju tablice usmjeravanja, u njih pohranjuju dostupne podatke o topologiji mreže na kojoj djeluju i na temelju tih podataka određuju rute kojima se podaci prosljeđuju. Algoritmi se izvode na specijaliziranim uređajima

Top