You are here
Home > Arhiva > Filtriranje prometa usmjerivačima

Filtriranje prometa usmjerivačima

Usmjeravanje (eng. routing) je postupak odabira puta za slanje podataka računalnom mrežom, a provode ga takozvani algoritmi usmjeravanja koji izgrađuju tablice usmjeravanja, u njih pohranjuju dostupne podatke o topologiji mreže na kojoj djeluju i na temelju tih podataka određuju rute kojima se podaci prosljeđuju. Algoritmi se izvode na specijaliziranim uređajima zajedničkog imena usmjerivači (eng. router). Spomenuti uređaji, pored usmjeravanja podatkovnog prometa, omogućuju stvaranje lista za kontrolu pristupa (eng. Access Control List – ACL) pomoću kojih je moguće ograničiti ili potpuno onemogućiti pristup pojedinim uslugama te otežati izvođenje određenih vrsta mrežnih napada. U ovom dokumentu dan je pregled osnovnih koncepata vezanih uz usmjeravanje, usmjerivače i liste usmjeravanja te je opisan koncept lista za kontrolu pristupa. Stvaranje i podešavanje različitih lista za kontrolu pristupa ilustrirano je na primjerima naredbi IOS (eng. Internetwork Operating System) operacijskog sustava tvrtke Cisco.

CCERT-PUBDOC-2008-02-220

Top
More in Arhiva
Filtriranje prometa usmjerivačima

Usmjeravanje (eng. routing) je postupak odabira puta za slanje podataka računalnom mrežom, a provode ga takozvani algoritmi usmjeravanja koji izgrađuju...

Close