You are here
Home > 2006 > travanj

Razdvojeni DNS sustavi

DNS (eng. Domain Name System) servis služi za prevođenje simboličkih imena računala u njihove IP adrese i obratno. Upotreba klasičnog DNS sustava podrazumijeva pohranu DNS informacija o vanjskoj i unutarnjoj domeni na istom poslužitelju koji je javno dostupan. Na ovaj način zlonamjernim korisnicima se olakšava pristup povjerljivim informacijama o unutarnjoj

Sender Policy Framework

Neželjene poruke elektroničke pošte (eng. spam) jedan su od najvećih problema računalnog svijeta. SMTP (eng. Simple Mail Transfer Protocol) protokol, standard za razmjenu elektroničke pošte, dozvoljava da nominalna adresa pošiljatelja elektroničke pošte ne odgovara stvarnoj adresi s koje se pošta šalje. Sender Policy Framework (SPF) tehnologija temelji se na objavljivanju

Analiza NMAP alata

Nmap (Network mapper) je program otvorenog koda namijenjen istraživanju računalnih mreža i provjeri sigurnosti. Program omogućuje pregledavanje TCP i UDP portova na ciljanom računalu, otkrivanje servisa koji slušaju na otvorenim portovima, prepoznavanje operacijskog sustava te još mnoge druge mogućnosti. Program je podržan na velikom broju operacijskih sustava (Linux, Microsoft Windows,

Prikaz kaznenog zakonodavstva s područja računalnog kriminaliteta II.

Dvije godine nakon objavljivanja dokumenta "Prikaz kaznenog zakonodavstva s područja računalnog kriminaliteta" objavljujemo novi dokument na istu temu iz razloga što je hrvatsko zakonodavstvo u svoj pravni okvir uključilo mnogo novih odredbi iz ovog područja sadržanih u nekoliko zakonskih tekstova. U ovom novom pregledu predstavljene su najvažnije odredbe i posljedice

Top