You are here
Home > Arhiva > Sender Policy Framework

Sender Policy Framework

Neželjene poruke elektroničke pošte (eng. spam) jedan su od najvećih problema računalnog svijeta. SMTP (eng. Simple Mail Transfer Protocol) protokol, standard za razmjenu elektroničke pošte, dozvoljava da nominalna adresa pošiljatelja elektroničke pošte ne odgovara stvarnoj adresi s koje se pošta šalje. Sender Policy Framework (SPF) tehnologija temelji se na objavljivanju DNS zapisa koji određuju je li pojedino računalo ovlašteno za slanje elektroničke pošte za danu domenu. Ovaj dokument opisuje osnovna načela SPF tehnologije zajedno s detaljima implementacije SPF protokola.

 

CCERT-PUBDOC-2006-02-148

Top
More in Arhiva
Analiza NMAP alata

Nmap (Network mapper) je program otvorenog koda namijenjen istraživanju računalnih mreža i provjeri sigurnosti. Program omogućuje pregledavanje TCP i UDP...

Close