You are here
Home > 2008 > studeni

IP Sniffer 1.98

Operativni sustavi: Windows
Izvor: Erwan
Stranica za download: Stranica za download

IP Sniffer je skupina alata koji se koriste za analizu mrežnog prometa (eng. IP tools). Namijenjen je za rad na svim inačicama Windows operacijskih sustava, uz određene komponente (kao što je npr. WinPcap paket ili NDIS protocol) koje je potrebno instalirati za ispravnu funkcionalnost paketa. Mogućnosti koje pruža su brojne

Handle 3.42

Operativni sustavi: Windows
Stranica za download: Stranica za download

Handle je vrlo jednostavan alat za Windows operacijske sustave koji omogućuje pregledavanje i analizu datoteka koje su otvorene od strane odgovarajućeg procesa sustava. Program je svojim mogućnostima vrlo sličan Process Explorer programskom paketu s jedinom razlikom što se istim upravlja putem naredbenog retka, a ne putem grafičkog korisničkog sučelja kao

Limbo malware

Bankarski trojanski konji nova su kategorija u svijetu zloćudnih programa. Oni su specijalizirani za napade na poznate svjetske financijske institucije i njihove korisnike. Trojanski konj "Limbo", kao predstavnik ove nove kategorije, jedan je od najprofinjenijih zloćudnih programa današnjice. On u svom radu koristi najnaprednije tehnologije, poput HTML (eng. Hypertext Markup

Usporedba VPN poslužitelja

Virtualna privatna mreža [VPN = Virtual Private Network] je tehnologija koja zadnjih godina privlači pažnju mnogih tvrtki i organizacija koje žele proširiti i/ili poboljšati postojeću infrastrukturu uz istovremeno smanjenje troškova poslovanja. VPN se koristi onda, kad korisnik treba zaštićenu vezu između dvije (ili više) svojih lokacija, ali ne može (zbog

Web 2.0 – sigurnosni rizici

Pojava Web 2.0 tehnologija označila je prekretnicu u shvaćaju web-a kao platforme na kojoj se izgrađuju usluge. Jedna od osnovnih novina bila je mogućnost korisnika da upravljaju sadržajem web stranica. Uvedene su razne nove funkcionalnosti kao što su RSS (eng. Really Simple Syndication) polja i označavanje (eng. tagging), a dolazi

Top