You are here
Home > O prijavi incidenta

Koordinacija pri rješavanju incidenata gdje se barem jedna od strana (napadač ili oštećeni) nalazi unutar .hr domene ili je hrvatski državljanin koji koristi “hosting” usluge stranog davaoca usluge u nadležnosti je Nacionalnog CERT-a.

U pravilu, Nacionalnom se CERT-u prijavljuju značajniji incidenti koje nije riješila „abuse“ služba nadležnog ISP-a.

 

Prijava incidenta

Kako bi vam Nacionalni CERT bio u mogućnosti pomoći potrebno je da vaša prijava incidenta sadrži osnovni skup podataka nužnih za uspješnu obradu incidenta.
Incidente možete prijaviti e-mailom na adresu niicedtnc@re.trh, a prijava mora sadržavati:

  • originalne log datoteke (sa poslužitelja ili mrežnih i sigurnosnih uređaja) iz kojih se vide neželjene mrežne aktivnosti te o kojoj se vrsti incidenta radi
  • vaš opis incidenta
  • datum, točno vrijeme (po mogućnosti u minutu i sekundu) i vremenska zona
  • IP adresa i/ili ime računala koje je napadnuto
  • IP adresa i/ili ime računala koje je izvor napada
  • ako je uz incident vezan e-mail, URL zloćudne stranice ili nešto drugo, tada je potrebno priložiti i te podatke. E-mail priložite uz prijavu zajedno s cjelokupnim zaglavljem (headerom) – dodatne upute potražite ovdje.

Po prijavi incidenta dobit ćete odgovor potvrde da je vaša prijava zaprimljena.

Top
support@intcoolunit.com david@intcoolunit.com jackob.ramirez@intcoolunit.com alexander.bell@softechnique.com marketing@intcoolunit.com admin@intcoolunit.com bennet@softechnique.com www-root@softechnique.com john.kelly@softechnique.com gary@softechnique.com root@donja-dubrava.hr webadmin@donja-dubrava.hr ivan.jucar@donja-dubrava.hr mklaman@donja-dubrava.hr marketing@donja-dubrava.hr tperic@donja-dubrava.hr ptelen@donja-dubrava.hr jurica.lunas@donja-dubrava.hr marko@marko-jankovic1.from.hr marko.jankovic@marko-jankovic1.from.hr info@shire.zemris.fer.hr admin@shire.zemris.fer.hr info@laold.internetsegura.pt admin@laold.internetsegura.pt intcoolunit.com web.intcoolunit.com www.intcoolunit.com marko-jankovic1.from.hr web.marko-jankovic1.from.hr www.marko-jankovic1.from.hr http://shire.zemris.fer.hr http://laold.internetsegura.pt