You are here
Home > 2005 > listopad

Upravljanje konfiguracijom i promjenama

Poslovanje organizacija u sve se većoj mjeri bazira na informacijskim sustavima i pripadajućim tehnologijama. Upravo ova ovisnost zahtjeva kvalitetan i učinkovit sustav upravljanja, koji će omogućiti da IT sustav u svakom trenutku pruža kvalitetnu i pouzdanu potporu poslovanju. Važan aspekt upravljanja informacijskim sustavima predstavlja i upravljanje promjenama (eng. change management),

SpamPal 1.594

Operativni sustavi: Windows
Stranica za download: Stranica za download

SpamPal je iznimno kvalitetan i pouzdan programski paket namijenjen filtriranju neželjene elektroničke pošte na osobnim računalima. Kao i kod većine drugih programa slične namjene, program se pokreće kao transparentni proxy poslužitelj između e-mail klijenta i POP3, odnosno IMAP4 poslužitelja, čime se omogućava jednostavno pregledavanje svih poruka elektroničke pošte. Poruke koje

Implementacija Kerberos protokola u Linux okruženjima

Proces autentikacije, odnosno provjere korisničkog identiteta, iznimno je važan aspekt informacijske sigurnosti. Budući da predstavlja prvi korak prijave korisnika u sustav, sigurnosni zahtjevi koji se pred njega postavljaju prilično su visoki. Također, osim visoke razine sigurnosti, da bi bio upotrebljiv u praksi, proces autentikacije mora zadovoljavati i brojne druge zahtjeve

Top