You are here
Home > 2005

Kriptirani datotečni sustavi na Linux operacijskim sustavima

Važan segment zaštite podataka pohranjenih na tvrdim diskovima računala, posebno prijenosnih, svakako je enkripcija. Ovim relativno jednostavnim postupkom moguće je izbjeći otkrivanje povjerljivih informacija u slučaju gubitka prijenosnog računala, kao i napade malicioznih korisnika koji ostvare fizički pristup računalu. Većina modernih operacijskih sustava posjeduje ugrađene mehanizme koji omogućuju enkripciju pohranjenih

Analiza IPAudit alata

Praćenje i analiza mrežnog prometa sastavni je i neizostavni dio redovitog održavanja računalnog sustava. Analizom i statističkom obradom mrežnog prometa moguće je doći do vrlo korisnih podataka koji mrežnim administratorima mogu dati korisne informacije o ponašanju i iskoristivosti računalne mreže; moguće je pratiti aktivnost pojedinih računala u sustavu, identificirati potencijalna

Podizanje svijesti o informacijskoj sigurnosti

Opće je poznata činjenica da su ljudski resursi organizacije jedna od najvećih prijetnji informacijskoj sigurnosti, bez obzira radi li se o namjernim malicioznim aktivnostima ili slučajnim pogreškama. Prema podacima Instituta za nacionalnu sigurnost (National Security Institute, SAD), skoro 75% sigurnosnih incidenata dolazi upravo od strane internih korisnika, odnosno zaposlenika organizacije.

Aircrack 2.41

Operativni sustavi: Windows, Linux
Izvor: KoreK
Stranica za download: Stranica za download

Aircrack je napredni programski paket za praćenje i analizu mrežnog prometa na bežičnim 802.11 računalnim mrežama te otkrivanje WEP ključeva. Način rada programa bazira se na Fluhrer-Mantin-Shamir (FMS) algoritmu te nekim dodatnim tehnikama razvijenim od strane poznatog hakera pod nadimkom KoreK, koji je poznat po svojem iznimnom doprinosu u području

Ispitivanje sigurnosti klijentskih aplikacija

Fuzzing je dobro poznata i provjerena tehnika pronalaženja ranjivosti, odnosno sigurnosnih propusta u različitim programskim rješenjima. Primjenom fuzzing tehnike aplikaciju se testira tako da se na jedan ili više podatkovnih ulaza šalju različiti unosi koji bi mogli uzrokovati nepredvidivo ponašanje programa, odnosno ukazati na potencijalni sigurnosni nedostatak. Iznimnu popularnost u

NBI (NETBIOS Inspector) 0.0.1

Operativni sustavi: Windows
Stranica za download: Stranica za download

NBI (NETBIOS Inspector) je vrlo jednostavan program za analizu NETBIOS mrežnog prometa. Kroz jednostavno i pregledno grafičko korisničko sučelje, program omogućuje detaljno praćenje i analizu različitih tipova NETBIOS prometa, što mrežnim administratorima olakšava proces nadzora i praćenja aktivnosti pojedinih računala u sustavu. Iako NBI program ne zahtjeva instalaciju na računalo

Upravljanje konfiguracijom i promjenama

Poslovanje organizacija u sve se većoj mjeri bazira na informacijskim sustavima i pripadajućim tehnologijama. Upravo ova ovisnost zahtjeva kvalitetan i učinkovit sustav upravljanja, koji će omogućiti da IT sustav u svakom trenutku pruža kvalitetnu i pouzdanu potporu poslovanju. Važan aspekt upravljanja informacijskim sustavima predstavlja i upravljanje promjenama (eng. change management),

SpamPal 1.594

Operativni sustavi: Windows
Stranica za download: Stranica za download

SpamPal je iznimno kvalitetan i pouzdan programski paket namijenjen filtriranju neželjene elektroničke pošte na osobnim računalima. Kao i kod većine drugih programa slične namjene, program se pokreće kao transparentni proxy poslužitelj između e-mail klijenta i POP3, odnosno IMAP4 poslužitelja, čime se omogućava jednostavno pregledavanje svih poruka elektroničke pošte. Poruke koje

Implementacija Kerberos protokola u Linux okruženjima

Proces autentikacije, odnosno provjere korisničkog identiteta, iznimno je važan aspekt informacijske sigurnosti. Budući da predstavlja prvi korak prijave korisnika u sustav, sigurnosni zahtjevi koji se pred njega postavljaju prilično su visoki. Također, osim visoke razine sigurnosti, da bi bio upotrebljiv u praksi, proces autentikacije mora zadovoljavati i brojne druge zahtjeve

Upravljanje digitalnim certifikatima korištenjem OpenSSL programskog paketa

SSL (eng. Secure Sockets Layer) protokol omogućuje sigurnu komunikaciju između klijenta i poslužitelja. Autentikacija je ostvarena korištenjem digitalnih certifikata, koji se također koriste za zaštitu procesa dogovora o sjedničkom ključu koji će biti korišten za ostvarivanje sigurnog komunikacijskog kanala. Kako se radi o aplikacijski nezavisnom protokolu, SSL se vrlo često

Top