You are here
Home > 2005 > lipanj

Izrada shellcode programa

Sigurnosni propusti temeljeni na prepisivanju spremnika (engl. buffer overflow), odnosno memorijskim ranjivostima dobro su poznati. Nakon što pomoću preljeva spremnika neovlašteni korisnik preusmjeri tok izvršavanja programa, izvršavanje se uglavnom nastavlja na memorijskim adresama na kojima se nalazi programski kod postavljen od strane neovlaštenog korisnika. Taj programski kod se u praksi

Simple Authentication and Security Layer – SASL

Autentikacija je proces provjere korisničkog identiteta, odnosno proces kojim korisnik dokazuje da je zaista onaj za kojeg se izdaje. Do danas je razvijen velik broj različitih autentikacijskih mehanizama, no niti jedan od njih se ne može izdvojiti kao univerzalno rješenje koje zadovoljava sve sigurnosne zahtjeve. Osim zaporki koje su još

Europska politika mrežne i informacijske sigurnosti

Problem mrežne i informacijske sigurnosti jedno je od strateških pitanja Europske unije, a ujedno i razlog kreiranja europske politike mrežne i informacijske sigurnosti. Vijeće EU, kao glavna zakonodavna institucija EU, usvojilo je konvencije, europske sporazume i pripadajuće protokole, te preporuke kojima se nastoji regulirati pitanje mrežne i informacijske sigurnosti. Strategija

Top