You are here
Home > Projekti

e-Škole: Cjelovita informatizacija procesa poslovanja škola i nastavnih procesa u svrhu stvaranja digitalno zrelih škola za 21. stoljeće

Sustavno i redovito korištenje najmodernije tehnologije u učenju i poučavanju, adekvatna infrastruktura i računalna oprema u svim školama u Hrvatskoj kao i brojni razvijeni digitalni obrazovni sadržaji i e-usluge za nastavne i poslovne procese te niz edukacija za razvoj digitalnih kompetencija školskih djelatnika – samo su neke od prednosti koje donosi CARNET-ov program e-Škole.

Program, punog naziva “e-Škole: Cjelovita informatizacija procesa poslovanja škola i nastavnih procesa u svrhu stvaranja digitalno zrelih škola za 21. stoljeće” je započeo još u ožujku 2015. godine pilot projektom u kojem je sudjelovala 151 hrvatska škola. Pilot projekt „e-Škole: Uspostava sustava razvoja digitalno zrelih škola“ provodio se do kraja kolovoza 2018. godine. Glavni rezultat pilot projekta je povećanje razine digitalne zrelosti 10 posto hrvatskih osnovnih i srednjih škola.

Na temelju iskustava i rezultata pilota CARNET je u rujnu 2018. godine krenuo s provedbom druge faze programa „e-Škole: Razvoj sustava digitalno zrelih škola (II. faza)” u vrijednosti od 1,3 milijarde kuna. Odlukom Ministarstva znanosti i obrazovanja do 31. prosinca 2022. godine digitalno će se transformirati nastavni i poslovni procesi u svim školama u Republici Hrvatskoj financiranima iz državnoga proračuna.

ICENT kao partner sudjeluje u aktivnostima koje se provode u elementu “Sigurnost” s ciljem postizanja zadovoljavajuće razine sigurnosti CARNET mrežne infrastrukture, infrastrukture podatkovnih centara, sigurnosti ustanova i javno dostupnih usluga i aplikacija. U sklopu projekta provode se istraživačke aktivnosti s ciljem poboljšavanja i održavanja kibernetičke sigurnosti informacijskih sustava e-Škola. Kako bi se postigli ciljevi paralelno se radi na dvije aktivnosti:

 • istraživanje i modeliranje automatskog i na zahtjev skeniranja kibernetičkog prostora e-Škole uz korištenje strojnog učenja i umjetne inteligencije i testiranja mogućnosti primjene strojnog učenja i umjetne inteligencije za poboljšanje rezultata provjere ranjivosti i interpretacije dobivenih rezultata
 • istraživanje i modeliranje pronalaska kompromitiranih internet servisa u kibernetičkom prostoru RH uz korištenje strojnog učenja i umjetne inteligencije kako bi se korisnike moglo uputiti na provođenje korektivnih i preventivnih akcija.

Više o programu e-Škole pročitajte na www.e-skole.hr


 

Grow2CERT – Povećanje zrelosti Nacionalnog CERT-a za čvršću suradnju u zajednici kibernetičke sigurnosti

Projekt „Grow2CERT – Povećanje zrelosti Nacionalnog CERT-a za čvršću suradnju u zajednici kibernetičke sigurnosti“ je sufinanciran sredstvima Europske unije putem Instrumenta za povezivanje Europe (CEF – Connecting Europe Facility).

Svrha projekta je povećanje pripravnosti Nacionalnog CERT-a i integracija dodatnih komponenti na Nacionalnoj platformi PiXi (Platforma za prikupljanje, analizu i razmjenu podataka o računalno-sigurnosnim prijetnjama i incidentima) zbog omogućavanja interakcije s MeliCERTes sustavom kao mehanizmom za suradnju na EU razini.

Provedba projekta će doprinijeti usklađivanju Platforme PiXi sa Zakonom o kibernetičkoj sigurnosti operatora ključnih usluga i davatelja digitalnih usluga kojim je preuzeta Direktiva 2016/1148 Europskog parlamenta i Vijeća od 6. srpnja 2016. godine o mjerama za visoku zajedničku razinu sigurnosti mrežnih i informacijskih sustava širom Unije (tzv. NIS Direktiva).

Usklađivanjem će se omogućiti uključivanje operatora ključnih usluga i davatelja digitalnih usluga u prikupljanje i razmjenu informacija o računalno-sigurnosnim incidentima i prijetnjama putem PiXi platforme. Projektom je predviđen i nastavak aktivnosti Nacionalnog CERT-a s ciljem podizanja svijesti opće javnosti o kibernetičkoj sigurnosti i održavanju kibernetičke higijene putem digitalne kampanje, objava na društvenim mrežama i organiziranja događanja posvećenih temama kibernetičke sigurnosti.

Projekt se sastoji od osam glavnih aktivnosti:

 1. Nastavak razvoja Nacionalne platforme PiXi za prikupljanje, analizu i razmjenu podataka o računalno-sigurnosnim prijetnjama i incidentima te priprema za nove interakcije i korištenje MeliCERTes komponenti
 2. Aktivnosti podizanja svijesti o kibernetičkoj sigurnosti
 3. Podizanje razine zrelosti Nacionalnog CERT-a prema SIM3 modelu (Security Incident Management Maturity Model)
 4. Povećanje kapaciteta osoblja Nacionalnog CERT-a i drugih nacionalnih tijela koja sudjeluju u implementaciji mjera kibernetičke sigurnosti
 5. Organizacija sastanka zajednice europskih CERT/CSIRT-ova „CSIRT Network“ tijekom predsjedanja Europskom unijom i navedenom zajednicom
 6. Nadogradnja i podizanje kibernetičke sigurnosti kritične CARNET infrastrukture u vidu sigurnosnih uređaja i aplikacija
 7. Upravljanje projektom
 8. Komunikacija i vidljivost projekta.

Ukupna vrijednost projekta je 1.074.819,00 eura.

Projekt se provodi od 1. studenoga 2019. do 30. lipnja 2022. godine.

 

 


GrowCERT – Jačanje kapaciteta Nacionalnog CERT-a i poboljšanje suradnje na nacionalnoj i europskoj razini

Projekt GrowCERT – Jačanje kapaciteta Nacionalnog CERT-a i poboljšanje suradnje na nacionalnoj i europskoj razini provodi CARNET – Hrvatska akademska i istraživačka mreža, a sufinanciran je sredstvima Europske komisije putem Instrumenta za povezivanje Europe (CEF – Connecting Europe Facility).

Svrha i opći cilj projekta je poboljšati pripremljenost / spremnost i odaziv na kibernetičke prijetnje kritičnih hrvatskih nacionalnih infrastruktura i CARNET-a – Hrvatske akademske istraživačke mreže / Nacionalnog CERT-a (Croatian Computer Emergency Response Team). Doprinos općem cilju bit će postignut kroz jačanje hrvatskih nacionalnih kapaciteta za prikupljanje, analizu i razmjenu informacija o kibernetičkim incidentima i prijetnji kibernetičkoj sigurnosti stvaranjem platforme za prikupljanje podataka o sigurnosnim incidentima na nacionalnoj i europskoj razini.

Uz razvoj i kreiranje platforme provodit će se aktivnosti podizanja svijesti i osposobljavanja zaposlenika Nacionalnog CERT-a, nabava hardvera, softvera i licenci s više performansi. Time će se razviti dodatne usluge za poboljšanje reagiranja na kibernetičke prijetnje, uključujući i nacionalni popis pošiljatelja neželjene elektroničke pošte (SPAM Blacklist), sustav za širenje informacija o otkrivenim ranjivostima i alat za otkrivanje izmijenjenih izgleda stranica web sjedišta (web defacement) i drugih zlonamjernih sadržaja na internetu. Krajnji rezultat projekta bit će razvijeni softverski alati za Platformu SP (Core Service Platform) – mehanizma za suradnju.

Projekt se sastoji od šest glavnih aktivnosti:

Aktivnost 1 – Upravljanje projektom
Aktivnost 2 – Podizanje svijesti o kibernetičkim prijetnjama i mogućim rješenjima
Aktivnost 3 – Razvoj platforme za prikupljanje podataka o sigurnosnim incidenatima na nacionalnoj i europskoj razini
Aktivnost 4 – Podizanje ukupne razine internetske sigurnosti (kupnja hardvera, softvera, licenci, razvoj usluga i platforme)
Aktivnost 5 – Jačanje kapaciteta zaposlenika u području računalne sigurnosti
Aktivnost 6 – Komunikacija i vidljivost

Ukupna vrijednost projekta je 984.132,81 euro.
Projekt se provodi od 1. srpnja 2017. do 30. lipnja 2019.

 


CARNET – Hrvatska akademska istraživačka mreža / Nacionalni CERT kao jedan od projektnih partnera započeo je s provedbom projekta „CyberExchange“ u okviru Instrumenta za povezivanje Europe – Connecting Europe Facility (CEF). Nositelj projekta je udruženje CZ.NIC iz Češke, a u projektu sudjeluje 11 partnerskih institucija iz 10 država članica Europske unije (Austrija, Hrvatska, Češka, Grčka, Latvija, Luksemburg, Malta, Poljska, Rumunjska i Slovačka).

Projekt će trajati dvije godine, a cilj mu je jačanje suradnje između nacionalnih i državnih CSIRT-ova/CERT-ova. CyberExchange projekt je odgovor na sve učestalije prijetnje u području kibernetičke sigurnosti s naglaskom na važnost prekogranične suradnje u njihovom suzbijanju. Osim toga, važna je i stručnost osoba koje rade u području kibernetičke sigurnosti.

Tijekom projekta održat će se razmjena djelatnika CERT-ova/CSIRT-ova tijekom koje će individualni članovi pojedinih timova imati priliku razmijeniti iskustva te osnažiti svoje ekspertize. Projekt se također fokusira na implementaciju softverskih alata koje su razvili timovi uključeni u projekt kako bi se koristili na dobrobit cijele sigurnosne zajednice. Projekt podržava i MeliCERTes platformu te Centre za sigurniji internet.

Ukupna vrijednost projekta je 734.301,00 euro.
Projekt se provodi od 1. studenog 2018. do 30. lipnja 2022.

 

 


Centar kompetencija (CEKOM) za kibernetičku sigurnost upravljačkih sustava

Centar kompetencija za kibernetičku sigurnost upravljačkih sustava

Projekt pod nazivom „Centar kompetencija za kibernetičku sigurnost upravljačkih sustava“ sufinancirala je Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

 

Ugovor je kao korisnik potpisao CS Computer Systems d.o.o. u ime cijelog partnerstva koje uključuje partnere iz poslovnog sektora

 • KONČAR – Inženjering za energetiku i transport d.d.
 • Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o.

te partnere znanstveno-istraživačke institucije

 • Hrvatska akademska i istraživačka mreža – CARNET – Odjel za Nacionalni CERT
 • Sveučilište u Zagrebu – Fakultet elektrotehnike i računarstva

Centar kompetencija (CEKOM) za kibernetičku sigurnost upravljačkih sustava osnovan je sa ciljem povećanja konkurentnosti hrvatskog gospodarstva kroz provedbu aktivnosti istraživanja, razvoja i inovacija poslovnog sektora te suradnje sa znanstveno-istraživačkim institucijama u području kibernetičke sigurnosti upravljačkih sustava.

 

Temeljna svrha projekta vođena je potrebama industrije kako bi se razvila učinkovita rješenja te podigao kapacitet poslovnog sektora s krajnjim ciljem uspješne komercijalizacije razvijenih rješenja u području kibernetičke sigurnosti upravljačkih sustava. Partneri na projektu će razviti prototip sigurnosnog sustava kao skup metodologija, alata i usluga primjenjivih u području aktivnog upravljanja kibernetičkom sigurnošću upravljačkih sustava. Navedeno će se neposredno odraziti i na unapređenje sigurnosti nacionalne kritične infrastrukture.

 

Opći cilj projekta je poboljšanje inovacijskog okruženja i povećanje aktivnosti istraživanja, razvoja i inovacija kroz provedbu kolaborativnih istraživačko razvojnih projekata poslovnog sektora i organizacija za istraživanje i širenje znanja u sektoru kibernetičke sigurnosti upravljačkih sustava.

 

Specifični ciljevi CEKOM-a za kibernetičku sigurnost upravljačkih sustava su:

 1. Povećanje i intenziviranje istraživačko-razvojnih aktivnosti u području kibernetičke sigurnosti upravljačkih sustava
 2. Otvaranje novih radnih mjesta i doprinos smanjenju broja nezaposlenih u RH
 3. Industrijsko istraživanje i eksperimentalni razvoj predmetnog CEKOM-a s ciljem razvoja novih proizvoda/usluga koje su inovacija na globalnom tržištu
 4. Povećanje obujma suradnje između poduzetnika i organizacije za istraživanje i širenje znanja, odnosno privatnog i znanstveno istraživačkog sektora.

Ukupni prihvatljivi troškovi projekta iznose 25.586.937,08 HRK dok EU udio financiranja projekta iznosi 17.506.537,44 HRK.

Razdoblje provedbe projekta je od 1. srpnja 2020. do 1. srpnja 2023. godine.

www.strukturnifondovi.hr

 

 europski strukturni i investicijski fondovi                               

Zajedno do fondova EU                                                                     Europska unija

Top