You are here
Home > 2008 > siječanj

EAP protokol

Proširivi autentikacijski protokol EAP (eng. Extensible Authentication Protocol) omogućuje autentikaciju korištenjem neke od podržanih metoda, kojih trenutačno na raspolaganju ima četrdesetak, a najčešće se koristi kod bežičnih računalnih mreža. EAP protokol se koristi na podatkovnom mrežnom sloju OSI (eng. Open System Interconnection) referentnog modela. Na raspolaganju su implementacije protokola namijenjene

Provjera XSS i SQL Injection ranjivosti Exploit Me skupom alata

Razvojem visokih tehnologija modernog doba, većina se organizacija u velikoj mjeri oslanja na računala i računalne mreže. Takvi sustavi olakšavaju i pospješuju rad tvrtkama, ali nesumnjivo unose i visok stupanj rizika od kompromitacije računala i podataka na njima. Provjera ranjivosti je postupak otkrivanja poznatih ranjivosti i slabosti u mrežnim sredinama

Top