You are here
Home > Posts tagged "Naivci"

Obilježite s nama Europski mjesec kibernetičke sigurnosti!

Datum: 20191001

Povodom obilježavanja Europskog mjeseca kibernetičke sigurnosti, Nacionalni CERT će provesti niz aktivnosti s ciljem podizanja razine svijesti hrvatskih građana o kibernetičkoj sigurnosti, s naglaskom na mrežnu i informacijsku sigurnost te promociju sigurnijeg korištenja interneta za sve korisnike. Ove godine Nacionalni CERT će se posebno usmjeriti na „kibernetičku higijenu“ - održavanje

Top