You are here
Home > Provjera ranjivosti > OBAVIJEST O PRIVATNOSTI

Odjel za Nacionalni CERT (CARNET) poštuje privatnost i sigurnost svojih korisnika koji prijavljuju računalno-sigurnosne incidente. Stoga vas putem ove obavijesti o privatnosti želimo informirati koje osobne podatke prikupljamo, kako ih koristimo i kako brinemo o njihovoj zaštiti te koja su vaša prava vezana uz obradu podataka.

 

Podaci koje prikupljamo

Za potrebe usluge provjere ranjivosti Nacionalni CERT prikuplja sljedeće podatke:

 • Ime i prezime ovlaštene osobe na ustanovi
 • Broj telefona ovlaštene osobe na ustanovi
 • Broj mobitela ovlaštene osobe na ustanovi
 • E-mail adresa ovlaštene osobe na ustanovi
 • Javni dio PGP ključa ovlaštene osobe na ustanovi
 • IP adresa i/ili naziv skeniranih računala

Za potrebe usluge sveobuhvatne provjere ranjivosti Nacionalni CERT prikuplja sljedeće podatke:

 • Ime i prezime ovlaštene osobe na ustanovi
 • E-mail adresa ovlaštene osobe na ustanovi
 • E-mail adresa zakonskog predstavnika utanove
 • IP adresa i/ili naziv skeniranih računala

Navedene informacije čuvamo pet godina nakon čega se informacije brišu.

 

Razdoblje u kojem će osobni podaci biti pohranjeni

Svi osobni podaci se brišu nakon prestanka svrhe za koju su prikupljeni, odnosno prestankom ugovornog odnosa, a najkasnije po isteku svih zakonskih obveza povezanih s čuvanjem osobnih podataka.

 

Prenošenje vaših osobnih podataka

Prikupljeni podaci neće ni na koji način biti dostupni trećim osobama, osim u slučaju kada je takva obaveza regulirana zakonom.

 

Pristup i ažuriranje vaših osobnih podataka

Naš korisnik u svakom trenutku ima sljedeća prava:

  • pravo na pristup podacima i uvid u podatke
  • pravo na informiranost o obradi osobnih podataka
  • pravo na prenosivost podataka
  • pravo na podnošenje prigovora
  • pravo na ispravak i promjenu osobnih podataka u slučaju ako su podaci nepotpuni ili netočni
  • pravo na brisanje u slučajevima kao što su prestanak svrhe obrade, povlačenje privole ili u slučaju podnošenja prigovora

Sigurnost vaših osobnih podataka

Poduzimamo sve tehničke i organizacijske mjere sigurnosti kako bismo zaštitili vaše osobne podatke od neovlaštenog ili nezakonitog postupanja s njima i od njihovog slučajnog gubitka, uništenja ili izmjena.

 

Identitet i kontaktni podaci službenika za zaštitu podataka

CARNET je sukladno relevantnim propisima imenovao Službenika za zaštitu podataka kojega možete kontaktirati za sva pitanja povezana s obradom vaših osobnih podataka ili ostvarivanje svojih prava na zaštitu osobnih podataka u CARNET-u.
https://www.carnet.hr/zastita-osobnih-podataka/

 

Nadzorno tijelo

Ako imate prigovor vezano uz vlastita prava možete uputiti primjedbu nadzornom tijelu za zaštitu osobnih podataka, odnosno Agenciji za zaštitu osobnih podataka (AZOP).
Agencija za zaštitu osobnih podataka
Martićeva ulica 14
10 000 Zagreb
https://azop.hr/

 

Obavijest o promjenama

Sve promjene obavijesti o privatnosti bit će pravodobno objavljene na ovoj stranici ili učinjene dostupnima korisnicima na neki drugi prikladan način.

Top