You are here
Home > Posts tagged "ENISA"

Alat za procjenu zrelosti kibernetičke sigurnosti malih i srednjih poduzeća

Agencija Europske unije za kibernetičku sigurnost (ENISA) je izdala alat za procjenu zrelosti kibernetičke sigurnosti malih i srednjih poduzeća. Mala i srednja poduzeća jedan su od glavnih pokretača inovacija i rasta EU. Kao važna karika ekonomije EU, svakodnevno se susreću s kibernetičkim prijetnjama i napadima. Zato im je potrebno pomoći u

Većina napada na lanac opskrbe cilja kôd dobavljača

ENISA - Infografika izvještaja

ENISA (Agencija Europske unije za kibersigurnost) je izradila izvještaj o mapiranju i proučavanju napada na lanac opskrbe u razdoblju od siječnja 2020. do početke srpnja 2021. godine. Na temelju uočenih trendova i uzoraka, broj napada na lanac opskrbe se povećao, a napadači su krenuli koristiti sofisticiranije tehnike, što predstavlja sve

Agencija Europske unije za mrežnu i informacijsku sigurnost ulazi u novo poglavlje!

U četvrtak, 27. lipnja 2019. godine, na snagu je stupio EU Cybersecurity Act (CSA), a ovim aktom ENISA, koja je do sada bila poznata kao European Network and Information Security Agency, je postala European Union Agency for Cybersecurity.   Ovim je aktom ENISA-i dodijeljena nova, snažnija uloga u kibernetičkoj sigurnosti Europske unije,

Top