You are here
Home > Posts tagged "ENISA"

Agencija Europske unije za mrežnu i informacijsku sigurnost ulazi u novo poglavlje!

U četvrtak, 27. lipnja 2019. godine, na snagu je stupio EU Cybersecurity Act (CSA), a ovim aktom ENISA, koja je do sada bila poznata kao European Network and Information Security Agency, je postala European Union Agency for Cybersecurity.   Ovim je aktom ENISA-i dodijeljena nova, snažnija uloga u kibernetičkoj sigurnosti Europske unije,

Top