You are here
Home > Novosti > Agencija Europske unije za mrežnu i informacijsku sigurnost ulazi u novo poglavlje!

Agencija Europske unije za mrežnu i informacijsku sigurnost ulazi u novo poglavlje!

U četvrtak, 27. lipnja 2019. godine, na snagu je stupio EU Cybersecurity Act (CSA), a ovim aktom ENISA, koja je do sada bila poznata kao European Network and Information Security Agency, je postala European Union Agency for Cybersecurity.

 

Ovim je aktom ENISA-i dodijeljena nova, snažnija uloga u kibernetičkoj sigurnosti Europske unije, a samim time i dodatni zadaci, ali i financijski i ljudski resursi.

 

Izvršni direktor ENISA-e Udo Helmbrecht je izjavio kako pozdravlja ovaj akt te zahvaljuje svim zaslužnim tijelima koja su sudjelovala na njegovoj izradi. Izrazio je i zadovoljstvo činjenicom kako su ENISA-i dane dodatne ovlasti čime će se značajno podići razina sigurnosti Europske unije i jedinstvenog digitalnog tržišta. Također, naglasio je i važnost certificiranja proizvoda iz sektora informacijske i komunikacijske tehnologije, ali i usluga i vezanih procesa. Certifikacija ima ključnu ulogu u aktu, a ENISA-i je dana ključna uloga u razvijanju okvira po kojem će se stvarati sheme certificiranja što je novi zadatak s kojim se ova agencija mora nositi.

 

Također, ENISA će pružati potporu za sva tijela diljem Unije koja će raditi na podizanju svijesti o važnosti kibernetičke sigurnosti, ali će i pomagati institucijama, tijelima, uredima i agencijama u podizanju sigurnosti njihovih mrežnih i informacijskih sustava te razvijanju mogućnosti odgovora na potencijalne prijetnje. Snažno će se usredotočiti i na razvijanje te usavršavanje djelatnika koji rade na području kibernetičke sigurnosti te će raditi na sve snažnijoj povezanosti između članica Unije. ENISA će također biti i podrška u odgovorima na velike kibernetičke napade i krize koji pogađaju dvije ili više zemlje članice Europske unije, ali će moći i provoditi analizu nakon što do napada ili krize dođe.

 

CSA će omogućiti ENISA-i da svoje znanje i iskustvo primijeni na budućoj viziji kibernetičke sigurnosti Unije, a pomagat će i državama članicama, institucijama, tijelima, uredima i agencijama Unije u uspostavljanju i provedbi politike objavljivanja ranjivosti. ENISA se obavezala da će početi raditi na okviru za certificiranje u čemu će joj pomoći i niz drugih tijela s predstavnicima iz svih zemalja članica Unije.

 

Od svog osnutka 2004. godine, ENISA aktivno doprinosi visokoj razini mrežne i informacijske sigurnosti (NIS – Network and Information Security) unutar Unije, razvojem kulture NIS-a u društvu s ciljem podizanja svijesti o mrežnoj i informacijskoj sigurnosti čime se pridonosi pravilnom funkcioniranju unutarnjeg tržišta.

 

Više možete pročitati ovdje.

Top
More in Novosti
Zaposlenici društvene mreže MySpace mogli su čitati privatne podatke korisnika!

Puno prije no što su Facebook, Twitter i Instagram vladali internetom, postojao je MySpace. Jedna od prvih društvenih mreža još...

Close