You are here
Home > Posts tagged "Edukacija"

Digitalno obrazovanje: rizici online učenja

Datum: 20200908

Ovo proljeće, koje je obilježila COVID-19 pandemija, učenje putem interneta postalo je novi standard jer su sveučilišta i škole širom svijeta bili prisiljeni zatvoriti svoja vrata. Do 29. travnja 2020. zatvaranje škola utjecalo je na više od 1,2 milijarde djece u 186 zemalja.   Ubrzo nakon što su škole počele prelaziti na učenje na daljinu, postalo je

Top