You are here
Home > 2021 > kolovoz

Splunk Free

Izvor:
Stranica za download:

Za dostupnost i sigurnost bilo kojeg složenijeg IT sustava potreban je kontinuirani nadzor. Kvalitetan nadzor IT sustava podrazumijeva prikupljanje dnevnika (engl. logs) i drugih metrika poput postotka korištenosti RAM memorije nekog poslužitelja. Splunk Free je alat za centralno prikupljanje, pretragu, analizu i vizualizaciju takvih zapisa. Osim toga, podržava i brojne

Transport Layer Security (TLS) verzija 1.3

TLS (engl. Transport Layer Security) je mrežni protokol koji omogućava sigurnu komunikaciju preko nesigurnog komunikacijskog kanala: interneta. Mrežni promet zaštićen TLS-om je siguran od prisluškivanja i krivotvorenja poruka. Najćešće se koristi kao zaštitni sloj oko aplikacijskih protokola poput HTTP-a i SMTP-a. Prethodni dokument Nacionalnog CERT-a: „TLS“ detaljno opisuje svojstva protokola

Većina napada na lanac opskrbe cilja kôd dobavljača

ENISA - Infografika izvještaja

ENISA (Agencija Europske unije za kibersigurnost) je izradila izvještaj o mapiranju i proučavanju napada na lanac opskrbe u razdoblju od siječnja 2020. do početke srpnja 2021. godine. Na temelju uočenih trendova i uzoraka, broj napada na lanac opskrbe se povećao, a napadači su krenuli koristiti sofisticiranije tehnike, što predstavlja sve

Top