You are here
Home > Zlonamjerni sadržaj > Zlonamjerni softver

Zlonamjerni softver (eng. malware, skraćeno od malicious software) je zloćudni (zlonamjerni) softver namijenjen infiltraciji računala bez znanja njegovog vlasnika, odnosno korisnika. Softver se klasificira kao zlonamjerni softver ovisno o njegovoj (štetnoj) namjeni. Prema tome, u zlonamjerni softver spada:

Internet kriminal usko je povezan sa zlonamjernim softverom jer je on sredstvo putem kojega kriminalci (napadači) nanose financijsku i druge oblike štete običnim korisnicima i tvrtkama. Neka istraživanja pokazala su da ritam izdavanja zlonamjernog softvera premašuje ritam izdavanja legitimnog softvera. Napadači šire velike količine zlonamjernog softvera te računaju da će, zbog različitih razloga, uvijek uspjeti zaraziti djelić korisnika koji na neki način dođu u doticaj sa zlonamjernim softverom.

Top