You are here
Home > 2007 > siječanj

Analiza Nessus alata

Nessus je programski alat koji se koristi za postupke provjere ranjivosti (eng. vulnerability scanning) koji se provode u svrhu određivanja sigurnosnih nedostataka testiranih računala i mreža. Nessus se sastoji od klijenta i poslužitelja pri čemu su raspoložive besplatne inačice za Windows, Mac OS X, Linux, Solaris i FreeBSD operacijske sustave.

Analiza Nessus alata

Nessus je programski alat koji se koristi za postupke provjere ranjivosti (eng. vulnerability scanning) koji se provode u svrhu određivanja sigurnosnih nedostataka testiranih računala i mreža. Nessus se sastoji od klijenta i poslužitelja pri čemu su raspoložive besplatne inačice za Windows, Mac OS X, Linux, Solaris i FreeBSD operacijske sustave.

Sigurnost sustava trenutnih poruka

Sustavi trenutnih poruka (eng. IM - Instant Messaging) omogućuju komunikaciju dvaju korisnika u stvarnom vremenu putem pisanih poruka. Poruke se između računala dvaju korisnika prenose računalnom mrežom, najčešće Internetom. IM sustavi su dobar medij za širenje računalnih crva, virusa i drugih zlonamjernih aplikacija: oni su sveprisutni, osiguravaju komunikacijsku infrastrukturu, posjeduju

RFID identifikacija

RFID (eng. Radio Frequency Identification) je naziv za tehnologije koje koriste radio valove kako bi automatski identificirali objekte. Radiofrekvencijska komunikacija temelji se na stvaranju elektromagnetskih valova u odašiljačima i njihovom otkrivanju na udaljenom prijamniku. Postoji nekoliko metoda identifikacije objekata, no najčešća je pohranjivanje identifikacijskog serijskog broja ili neke druge informacije

Top