You are here
Home > 2005 > rujan

Upravljanje digitalnim certifikatima korištenjem OpenSSL programskog paketa

SSL (eng. Secure Sockets Layer) protokol omogućuje sigurnu komunikaciju između klijenta i poslužitelja. Autentikacija je ostvarena korištenjem digitalnih certifikata, koji se također koriste za zaštitu procesa dogovora o sjedničkom ključu koji će biti korišten za ostvarivanje sigurnog komunikacijskog kanala. Kako se radi o aplikacijski nezavisnom protokolu, SSL se vrlo često

Zaštita binarnih ELF datoteka

Zaštita intelektualnog vlasništva nad programskim rješenjima vrlo je aktualna tema i velik problem današnjice. S obzirom da se programska rješenja najčešće distribuiraju u obliku izvršnih datoteka i njihovih komponenata (izuzevši softver pod GPL licencom), iznimni se napori ulažu u mehanizme njihove zaštite od neovlaštene upotrebe. Zaštita binarnih datoteka odnosi se

ISO/IEC 17799:2005

U cilju kompletne zaštite informacijskih sustava, odnosno efikasne implementacije i nadzora svih potrebnih mjera zaštite i sigurnosnih kontrola, definirani su brojni standardi koji na različite načine nastoje obuhvatiti kompletni sustav za upravljanje sigurnošću, ili neke njegove aspekte. Ovaj dokument opisuje ISO/IEC 17799:2005 standard, osvježenu inačicu 17999 standarda prvotno objavljenog 2000.

Top