You are here
Home > 2006 > listopad

Socijalni inženjering

Socijalni inženjering je metoda nagovaranja ljudi da ispune zahtjeve napadača. Radi se o načinu stjecanja informacija i podataka do kojih napadač legitimnim putem ne bi mogao doći. Pri tome se ne iskorištavaju propusti implementacija operacijskih sustava, protokola i aplikacija, nego se napad usmjerava na najslabiju kariku cjelokupnog lanca ljudski faktor.

Sigurnost sustava za upravljanje bazama podataka

Baze podataka su skupovi neredundantno pohranjenih i organiziranih podataka koje održavaju, distribuiraju i nadziru programi nazvani SUBP - sustavi za upravljanje bazama podataka (eng. DBMS Database Management System). U mnogo čemu je osiguranje baza podataka slično osiguranju računalnih mreža. U oba slučaja nastoji se korisniku dati samo neophodne ovlasti, smanjiti

Autentikacija u bežičnim mrežama

U bežičnim mrežama (eng. WLAN - Wireless Local Area Networks) baziranim na 802.11 standardima i pripadnim komunikacijskim protokolima za ostvarenje autentikacije, primjenjuju se autentikacijske metode i procedure bazirane na EAP (eng. Extensible Authentication Protocol) autentikacijskom protokolu. EAP protokol osigurava univerzalnu infrastrukturu za autentikaciju, tj. osigurava sve uvjete da bi se

Korištenje eliptičnih krivulja u kriptografiji

U ovom dokumentu opisane su osnove jedne relativno nepoznate metode kriptiranja podataka zasnovane na eliptičnim krivuljama (eng. ECC - Eliptic Curve Cryptography). Diskretni logaritamski problem eliptične krivulje (eng. ECDLP - Elliptic Curve Discrete Log Problem) predstavili su 1985. godine kriptografi Neal Koblitz iz IBM-a i Victor Miller s University of

Top