You are here
Home > Alati > Aircrack 2.41

Aircrack 2.41

  • Operativni sustavi: W, L
  • Kategorija: VUL

Aircrack je napredni programski paket za praćenje i analizu mrežnog prometa na bežičnim 802.11 računalnim mrežama te otkrivanje WEP ključeva. Način rada programa bazira se na Fluhrer-Mantin-Shamir (FMS) algoritmu te nekim dodatnim tehnikama razvijenim od strane poznatog hakera pod nadimkom KoreK, koji je poznat po svojem iznimnom doprinosu u području sigurnosti bežičnih mreža. Osim programa aircrack, namijenjenog otkrivanju WEP ključeva, s aircrack programskim paketom dolaze i programi aireplay i airodump koji omogućuju generiranje i hvatanje mrežnog prometa na bežičnim računalnim mrežama. Program se odlikuje iznimnim performansama i kvalitetom i u slučaju uhvaćenog dovoljnog broja kriptiranih paketa, u relativno kratkom vremenu moguće je doći do tajnog WEP ključa. Aircrack program dostupan je za Windows i Linux operacijske sustave.

Kjučne riječiFMS
Top
More in Alati
NBI (NETBIOS Inspector) 0.0.1

NBI (NETBIOS Inspector) je vrlo jednostavan program za analizu NETBIOS mrežnog prometa. Kroz jednostavno i pregledno grafičko korisničko sučelje, program...

Close