You are here
Home > Arhiva > Upravljanje konfiguracijom i promjenama

Upravljanje konfiguracijom i promjenama

Poslovanje organizacija u sve se većoj mjeri bazira na informacijskim sustavima i pripadajućim tehnologijama. Upravo ova ovisnost zahtjeva kvalitetan i učinkovit sustav upravljanja, koji će omogućiti da IT sustav u svakom trenutku pruža kvalitetnu i pouzdanu potporu poslovanju. Važan aspekt upravljanja informacijskim sustavima predstavlja i upravljanje promjenama (eng. change management), disciplina koja osigurava da se sve promjene u sustavu provode na kontroliran i sustavan način te da načinjene promjene ni na koji način ne ugrožavaju kontinuirano odvijanje poslovnih procesa. Dokument opisuje osnovne karakteristike procesa upravljanja promjenama u informacijskim sustavima kao i metode njegovog provođenja.

 

CCERT-PUBDOC-2005-10-137

Top
More in Arhiva
Implementacija Kerberos protokola u Linux okruženjima

Proces autentikacije, odnosno provjere korisničkog identiteta, iznimno je važan aspekt informacijske sigurnosti. Budući da predstavlja prvi korak prijave korisnika u...

Close