You are here
Home > Arhiva > Biometrija

Biometrija

Biometrija (grč. bios život, metron mjera) predstavlja skup automatiziranih metoda za jedinstveno prepoznavanje ljudi temeljeno na jednoj ili većem broju njihovih fizičkih i ponašajnih karakteristika. U informatičkoj tehnologiji se biometrijska autentikacija odnosi na tehnologije koje mjere i analiziraju fizičke (otisci prstiju, rožnica oka, prepoznavanje lica i sl.) i ponašajne karakteristike (rukopis, tipkanje, hod i sl.) čovjeka. Iako se biometrija prvenstveno koristi za potrebe autentikacije, ista se primjenjuje i u drugim područjima kao što je prepoznavanje korisnikovog govora u svrhu bržeg pisanja. U ovom dokumentu opisani su osnovni principi rada, klasifikacija te međusobna usporedba biometrijskih tehnika.

 

CCERT-PUBDOC-2006-09-167

Top
More in Arhiva
Algoritmi za izračunavanje sažetka

Tema ovog dokumenta su algoritmi za izračunavanje sažetka (eng. hash) i njihova primjena. Izračunavanje sažetka u principu predstavlja kreiranje obično...

Close