You are here
Home > Arhiva > IPv6 protokol

IPv6 protokol

Trenutna inačica IP-a (eng. Internet Protocol), IPv4, nije značajnije izmijenjena od 1981. godine. Glavni razlozi tome su jednostavnost njegovih implementacija i dokazana robusnost na skaliranje u globalnoj računalnoj mreži. Ipak, ta inačica ne zadovoljava eksponencijalni rast globalne računalne mreže koji je doveo do potrošnje cjelokupnog adresnog prostora IPv4 protokola, kao ni potrebu za jednostavnijim postupkom postavljanja adresa te potrebu za sigurnosnom zaštitom na razini samog IP-a. Za rješavanje navedenih, ali i velikog broja dodatnih problema, međunarodna radna skupina IETF oblikovala je skupinu protokola i normi pod zajedničkim imenom IPv6 (IP inačice 6). Pri njezinom oblikovanju nastojalo se osigurati neophodnu nadogradnju uz što manji utjecaj na ostale slojeve mrežne arhitekture. Dokument opisuje glavne funkcionalnosti IPv6 protokola te raspoložive načine adresiranja.

 

CCERT-PUBDOC-2006-11-173

Top
More in Arhiva
Socijalni inženjering

Socijalni inženjering je metoda nagovaranja ljudi da ispune zahtjeve napadača. Radi se o načinu stjecanja informacija i podataka do kojih...

Close