You are here
Home > Arhiva > Virtualne lokalne računalne mreže (VLAN)

Virtualne lokalne računalne mreže (VLAN)

Virtualne lokalne računalne mreže (eng. Virtual Local Area Networks -VLANs) su način logičke segmentacije mreže koja se može dinamički mijenjati i nije ovisna o fizičkoj topologiji. Kod segmentiranje mreže na tradicionalni način računala zaposlenika fizički se grupiraju prema opisu radnog mjesta zaposlenika. Grupe računala se međusobno povezuju uz pomoć preklopnika ili koncentratora, a koncentratori i preklopnici se povezuju međusobno uz pomoć usmjerivača. Nasuprot tome, VLAN predstavlja grupu računala koji mogu biti na jednoj ili više odvojenih računalnih mreža, a koje su konfigurirane na takav način koji im omogućava međusobnu komunikaciju kao da se nalaze u istoj fizičkoj mreži iako se zapravo nalaze u više odvojenih računalnih mreža. Dokument opisuje osnovne principe VLAN tehnologije, IEEE 802.1Q protokol, glavne vrste VLAN-ova, vezu s IEEE 802.1P protokolom te glavne prednosti i nedostatke korištenja VLAN-ova.

 

CCERT-PUBDOC-2006-03-153

Top
More in Arhiva
Analiza Nagios alata

Programski paket Nagios spada u kategoriju alata za nadgledanje i analizu rada računalnih mreža i mrežnih servisa. Najznačajnije mogućnosti alata...

Close