You are here
Home > Arhiva > Steganografija

Steganografija

Steganografija je znanstvena disciplina koja se bavi prikrivenom razmjenom informacija. Osnovni princip steganografije počiva na prikrivanju samog postojanja informacije koja se prenosi unutar nekog naizgled bezazlenog medija ili skupa podataka. Moderna steganografija, koja koristi prednosti digitalne tehnologije, najčešće podrazumijeva skrivanje tajne poruke unutar neke multimedijske datoteke, npr. slike, audio ili video datoteke. Multimedijske datoteke u pravilu sadrže neupotrijebljene ili nevažne podatkovne prostore koje različite steganografske tehnike koriste tako da ih popune s tajnim informacijama. Ovaj dokument opisuje osnovne steganografske principe i tehnike te moguću primjenu steganografije. Premda je u dokumentu dan i povijesni pregled steganografije, sve navedene teme obrađene su u kontekstu digitalnih aplikacija, s naglaskom na skrivanje informacija unutar slika i zvučnih zapisa.

 

CCERT-PUBDOC-2006-04-154

Top
More in Arhiva
Virtualne lokalne računalne mreže (VLAN)

Virtualne lokalne računalne mreže (eng. Virtual Local Area Networks -VLANs) su način logičke segmentacije mreže koja se može dinamički mijenjati...

Close