You are here
Home > Alati > Jlint 3.1

Jlint 3.1

  • Operativni sustavi: W, L, U, O
  • Kategorija: COD

Jlint je program za analizu Java programskog koda i pronalaženje sigurnosnih propusta, nedosljednosti u kodu i problema sa sinkronizacijom. Program se sastoji od dva dijela: za provjeru semantike i sintakse. Jlint provodi globalnu i lokalnu analizu toka podataka, izračunava moguće vrijednosti varijabli te sprema sumnjive kalkulacije. Prilikom prikazivanja rezultata analize koda, Jlint je u mogućnosti grupirati poruke u kategorije, također je u mogućnosti, kod ponovnog pokretanja, prikazati samo nova upozorenja što uvelike olakšava rad.

Kjučne riječiprogram
Top
More in Alati
Kerio Personal Firewall 4.3.635

Kerio Personal Firewall je osobni vatrozid koji omogućava zaštitu osobnih računala na više razina. Network security modul osigurava uobičajenu funkcionalnost...

Close