You are here
Home > Alati > Kerio Personal Firewall 4.3.635

Kerio Personal Firewall 4.3.635

  • Operativni sustavi: W
  • Kategorija: PFW

Kerio Personal Firewall je osobni vatrozid koji omogućava zaštitu osobnih računala na više razina. Network security modul osigurava uobičajenu funkcionalnost vatrozida kroz mogućnost filtriranja TCP/IP prometa. Osim tog standardnog modula, Kerio Personal Firewall u sebi integrira i Application integrity modul za očuvanje integriteta aplikacija, Privacy protection modul za zaštitu korisnika od pop-up prozora, spyware programa, online oglasa i krađe kolačića, te Intrusion detection modul za detekciju i blokiranje napada.
Također, predefinirano je omogućen tzv. stealth način rada koji sakriva zaštićeno računalo od potencijalnih napadača, a bilježenje aktivnosti je riješeno vrlo kvalitetno i na više razina.

Kjučne riječiPC
Top
More in Alati
GhostWall 1.150

GhostWall je besplatni vatrozid tvrtke Ghost Security koji korisnicima omogućava postavljanje restrikcija u komunikaciji između vlastitog računala i ostalih računala...

Close