You are here
Home > Arhiva > Osnove mrežnog usmjeravanja

Osnove mrežnog usmjeravanja

Usmjeravanje (eng. routing) je postupak odabira puta za slanje podataka računalnom mrežom. Rutu između dva mrežna uređaja moguće je odrediti na više načina: mrežni administrator ju može ručno zadati, može se utvrditi slanjem probnih poruka ili objavljivanjem poznatih ruta. U postupku usmjeravanja podataka sudjeluju algoritmi usmjeravanja, koji provode samo usmjeravanje, i usmjereni algoritmi, koji prenose podatke i koji su podložni usmjeravanju. Dokument opisuje OSI model te usmjeravanje na 2 i 3 razini OSI modela, karakteristike i klasifikaciju protokola usmjeravanja, parametre odabira ruta te daje opis nekih od protokola usmjeravanja.

CCERT-PUBDOC-2007-02-183

Top
More in Arhiva
Osnove mrežnog usmjeravanja

Usmjeravanje (eng. routing) je postupak odabira puta za slanje podataka računalnom mrežom. Rutu između dva mrežna uređaja moguće je odrediti...

Close